Tant en el cas de l’IBI urbà com del rústic, és l’ajuntament qui, mantenint-lo dintre del màxims i mínims que estableix la llei estatal, fixa el tipus de gravamen. De fet, pel que fa l’IBI urbà, l’ajuntament d’Algemesí, des de 2014 venia reduint el gravamen que imposa tots els anys. El motiu és que en 2014 es va produir una revisió del valor cadastral dels immobles que va fer augmentar la seua valoració. La pujada del valor anterior a l’actual és gradual i s’aplica un 10% cada any. És per això que en els darrers sis anys fiscals hem acordat sempre baixar un 10% el tipus de gravamen per a que el que pague el ciutadà siga semblant. Així, el tipus de gravamen en 2014 era del 0’88 i ha anat baixant fins al 0’66 de 2019.

mes compromis algemesi lorena calatayud agencia presna2 moises castell

Lorena Calatayud en una intervenció en l´ajuntament. MOISÉS CASTELL/Prensa2

Més Compromís.-  Això s’ha aprovat sempre en els plenaris de setembre o octubre per a que done temps a que surta efectes legals. Enguany no s’ha plantejat el tema, però si ens esperem al plenari de novembre serà paper mullat perquè no sortirà efecte real el que allí decidim.

El ben cert és que l’equip de govern, deliberadament amb nocturnitat i traïdoria, no ha posat aquest punt en l’ordre del dia de cap dels plenaris, la qual cosa implica que el proper rebut de l’IBI serà per a tota la ciutadania un 10% superior al de 2019. No ha fet falta aprovar una pujada d’impostos, simplement no fent res el pujaven. Però ni tan sols han estat valents per anar de cara. Volen colar la pujada a la ciutadania perquè saben que justament enguany és injustificable. I ho és perquè l’argument que utilitzen és que si no es pugen els impostos caldria retallar serveis. Afirmar açò justament en l’any que s’han pujat a si mateixa els jornals un 20% és de tindre poca vergonya. Obliguen als ciutadans a ajustar-se el cinturó però ells se pujen el jornal. Si exigim sacrificis ha de ser a tots, començant donant exemple.

I és que estan caminant en la direcció contrària a la que caminen altres poblacions del nostre voltant. Albalat ha fet un esforç econòmic baixant l’IBI rústic del 0´8 al 0´4. També altres poblacions com Alzira o Carlet estan fent eixe esforç rebaixant els ingressos que tindran per l’IBI rústic. Per què a Algemesí no podem també fer-ho? Per la simple raó que no es vol. Es fa política de paraules, però no de fets. L’ajuntament no pot parar l’acord de Sud-àfrica ni el de Mercosur, però pot no ofegar tant al llaurador rebaixant l’IBI rústic.

L’equip d govern es vanagloria de tindre una partida per ajudar als llauradors, però mai l’esgoten. En 2017 deixaren d’invertir el 20% de la partida, i en 2018 el 60%. Ara que podien fer una cosa fàcil i directa s’han negat a fer-ho. MÉS COMPROMÍS presentà una moció per a rebaixar el tipus de gravamen de l’IBI urbà un 10% i evitar la pujada de l’impost per a 2020, i baixar l’IBI rústic entre un 20% i un 50%. Calia aprovar l’urgència però per a l’equip de govern no és urgent. Segons la senyora alcaldessa no podien aprovar la urgència perquè no tenia informes tècnics, però clar, no els tenia perquè no els havia demanat, i no els ha demanat perquè amb nocturnitat i traïdoria ha decidit eixa pujada d’impostos.

L’esperança mai l’hem de perdre, per això demanarem que es convoque un plenari extraordinari per tal que aprovem la rebaixa de l’IBI rústic que tant demanen els llauradors i la no pujada de l’IBI urbà que tant afectarà a tota la ciutadania.