Hem presentat una moció per a forçar eixa comissió. La gent té dret a saber, amb llum i taquígrafs, què ha passat.

Més Compromís.-  La setamana passada la Sra Alcaldessa ens convocà als membres de la Comissió Informativa d’hisenda per tal d’explicar-nos com estaven les darreres actuacions judicials envers l’estafa patida dels 135.000 €.

Tot i que li agrairem la convocatòria i informació que ens donà a les regidores i regidors assistents, des de Més Compromís comentàrem la necessitat de crear una comissió d’investigació.

Considerem que és fonamental donar compliment a un dels principis rectors de la nova política, com és la transparència. No és suficient que se’ns done explicacions als membres de la comissió, que és una reunió interna, sinó que cal crear una via per a que la informació la tinga la ciutadania.

I eixa informació no pot ser parcial o no la pot donar un partit polític de forma interessada sinó que eixa informació, hauria de donar-la la mateixa institució municipal i hauria d’elaborar-se a través d’una comissió que investigue què ha passat i perquè ha passat, que estiga formada per membres tècnics i representants polítics i que es depuren responsabilitats.

Considerem que la obligació de l’alcaldessa i del seu govern és prendre la iniciativa i proposar la creació de la comissió d’investigació i demostrar que creuen fermament en la transparència. Després d’un debat entre les persones membres de la comissió, la Sra Alcaldessa forçada per les circumstàncies va accedir a crear almenys una «Comissió permanent» per abordar el tema. Tot i que no era el que nosaltres demanàvem ho acceptàrem per tal de buscar el consens. El que ha passat és que no és fidel ni a la seua paraula i ni tan sols eixa mena de «comissió d’investigació» descafeïnada ha creat.

Així doncs, com a hores d’ara encara no ho han fet, ens hem vist obligats a presentar una moció demanant formalment l’esmentada comissió d’investigació, per a que puga incloure’s en el plenari de setembre i no demorar més aquesta necessitat.

Així mateix, hem demanat en la moció que es demane col.laboració o suport al Síndic de comptes i a la Conselleria de transparència per tal que ens assessore en aquesta comissió.

Des de Més Compromís considerem que no serà l’ajuntament d’Algemesí ni el primer ni el últim en acordar una comissió d’investigació, molts ajuntaments han creat comissions d’investigació per a investigar diversos fets d’interès públic.

Aquesta comissió que cal crear-se en el si del plenari, tindria entre altres la funció de diagnòstic dels fets ocorreguts i després dels tràmits escaients, recollirà les conclusions i propostes de millora en un dictamen que servirà, si així ho determina el plenari posteriorment, de document per a implementar mesures de protecció anti estafes així com altres mesures de ciberseguretat per a aquest ajuntament.

La ciutadania mereix saber amb llums i taquígrafs què ha passat en els seus 135.000 euros, perquè ha passat i quines propostes de millora van a implementar-se per a que no torne a passar. D’eixa forma, actuant amb transparència es podrà reparar en part l’escletxa creada en la confiança de la ciutadania en les seues autoritats polítiques i per això la nostra obligació des del l’oposició és demanar-la.