Algemesí efectua millores en els polígons industrials gràcies al suport de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana.

LVA.-  Les inversions s’han executat en l’àmbit dels polígons industrials Copal, Xara, Almussafes, Cotes, Pepe Miquel i Nucli, i compten amb la subvenció de l’Institut Valencià per a Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana per un import de 680.000 euros, sent la resta del finançament amb fons municipals.

En els polígons Copal, Xara i Almussafes les obres han consistit en la millora de la xarxa de pluvials al carrer Copal, la pavimentació de zones degradades, la instal·lació de càmeres de vigilància, la senyalització horitzontal i vertical, l’execució d’un carril bici i la substitució de lluminàries obsoletes per noves amb tecnologia Led.

En l’àmbit del Polígon de Cotes, s’ha millorat la recollida d’aigües pluvials en alguns punts amb problemes per acumulació d’aigua i s’han executat millores de pavimentació i accés viari des del carril de la CV-42, ampliant també el carril bici en el polígon i les zones de descans per als treballadors. Al polígon Nucli, s’ha repavimentat el carrer Solves i millorat la redona de l’avinguda del Ferrocarril substituint l’anell exterior de formigó per un nou paviment enrassat a la calçada per facilitar la maniobrabilitat dels camions.

Per últim, en el polígon Pepe Miquel, s’ha aprofitat l’actual carril bici per als vianants i s’ha realitzat un nou carril per a ciclistes que connecta amb l’existent en Cotes. Així mateix s’ha efectuat una nova zona de descans de 1.400 m2 aproximadament i s’han instal·lat embornals a les zones detectades, amb una canalització soterrada. Per altra banda, s’ha continuat amb la instal·lació de càmeres de vigilància i la renovació les lluminàries tradicionals existents per noves amb tecnologia LED amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i obtindré un major estalvi econòmic.

Les obres executades en els polígons industrials atenent a les demandes dels actuals usuaris, milloraran la seguretat i el trànsit, l’eficiència energètica de l’enllumenament i l’evacuació de pluvials. Estes inversions contribuiran a incrementar la capacitat d’atracció de noves empreses que desitgen instal·lar-se als polígons d’Algemesí, on trobaran zones industrials més segures, amb facilitats d’estacionament i atractives pels usuaris i treballadors.