El regidor sols el convocà per a votar els pressupostos participatius, No ha fet cap revisió de l’anterior edició dels pressupostos participatius ni ha elaborat cap reglament.
L’equip de govern utilitza el concepte de participació sols per a fer-se autopublicitat, però si pot no la posa en pràctica. El cas paradigmàtic és el del Regidor de Comunicació i Participació que des de que s’ha posat a rodar la legislatura no ha convocat el Consell de Comunicació, i això que la reactivació d’eixe Consell fou una reivindicació del grup d’EU durant la legislatura passada. En el que duguem de legislatura sols el convocà en octubre passat per escollir les propostes que aportarien als anomenats «pressupostos participatius». Sembla que amb tots els problemes que estan sorgint en l’àrea de comunicació, incloent la crisi de principi de legislatura, no està per la participació ni la transparència. La política de comunicació brilla per la seua absència, no existeix un cap de premsa, no existeixen unes directrius clares, s’utilitzen els canals de comunicació oficials de manera partidista per a criticar als partits que no estem a l’equip de govern. I malgrat tots eixos problemes no veu necessari convocar al Consell de Comunicació per tal d’assessorar-se i consensuar la política comunicativa. Sols és partidari d’imposar el seu model. No oblidem aquests els consells sectorials són una de les vies de participació que estableix la llei. Però el regidor de Participació no predica amb l’exemple. Una cosa semblant ha passat amb el que no entenem per què tampoc s’ha convocat en el darrer any, ja que des de que en octubre se’l convocà per escollir projectes per als pressupostos participatius, no se l’ha tornat a convocar.
Però el problema en comunicació i participació no acaba ací. No hem vist cap document de revisió i anàlisi de com varen anar els pressupostos participatius anteriors, el nivell de compliment, encerts i errors comesos, estadístiques d’acceptació… Absolutament res d’això s’ha fet i ara es posa en marxa una segona edició sense aprendre de l’experiència passada. Inconcebible. És més, el regidor, que està alliberat a mitja jornada, no ha tingut temps durant un any d’elaborar un reglament clar, exposar-lo a la resta de partits i a la ciutadania. El dia 1 s’obri el procés i en cap lloc estan publicades les normes que regiran el procés. La suposada Guia que l’ha de regular no està publicada. Més obscurantisme és impossible. En l’actualitat el que tenim és un anunci d’unes dades i un mar de dubtes.
S’ha convocat a un procés participatiu on no se sap, no ja la xifra, sinó les partides a que afectaran els pressupostos participatius, ni el tant per cent estimat.  No s’indica tampoc quantes propostes podrà escollir la gent en la votació i en cas que siguen vàries, si valdran el mateix o no. No estan clars els mecanismes ni les garanties de la votació telemàtica. A dos dies de engegar el procés tampoc s’ha explicat als ciutadans què s’entén per inversió i què no. Per no penjar-se, ni tan sols s’han penjat cartells animant a la participació. Amb un vídeo al facebook del regidor parlant s’ha solucionat tot. Participació o autopropaganda? S’ha tingut tot un any per preparar açò i estem exactament en el mateix punt que fa un any, o pitjor, perquè fins i tot s’ha tingut l’ocurrència de començar el procés en plena Setmana de Bous.
Durant els mesos de juny i juliol els regidors de M+S ALGEMESÍ ens reuniren i mantinguérem contactes amb el regidor responsable per tal de fer-li arribar el nostre plantejament i els nostres suggeriments, entre ells, que tingueren caràcter bianual, que fóra un reglament aprovat per plenari, que els Consell no feren de filtre o que es contemplara una versió infantil. Malgrat la nostra voluntat negociadora l’alcaldessa, mentint descaradament, ha indicat a les xarxes socials que no ens hem segut a negociar, quan hem estat el grup que més idees ha aportat, tot i que cap ha estat acceptada pel regidor. Cal afegir, a més, que el regidor ha ocultat deliberadament que sí que hem segut a negociar.
Per aquesta manca d’efectivitat del regidor encarregat de la Participació, pel fet que el regidor de Participació no pot no convocar l’únic Consell de participació, el de Comunicació, que d’ell depèn no podem més que reiterar la nostra petició que se li retiren en concret eixes competències que té assignades per la manifesta inoperància que ha demostrat, donat que és un regidor alliberat que té temps de sobra per convocar el Consell i per fer un reglament com cal. La participació es promou no amb un vídeo per autocontemplar-se sinó posant en marxa la regulació i mecanismes que la facen possible. Res d’això s’ha fet. Simplement s’ha perdut tot un any.
Font: Més Algemesí