Una vegada més incompliren l’acord dels pressupostos, ja que malgrat pactar amb M+S Algemesí gastar 258.000€ en ocupació sols gastaren 190.000€, 25.000€ menys que en 2014.

Des de M+S ALGEMESÍ lamentem que l’actual equip de govern invertisca menys en els programes de foment de l’ocupació que en la legislatura anterior. Després de consultar els estats d’execució dels anys 2014 (últim sencer del PP) i 2016 (primer sencer d’EU i PSOE) es veu clarament que una cosa és predicar i un altra donar blat. Els números demostren clarament que l’actual equip de govern enganya a la ciutadania dient que va a fer una cosa i fent altra. L’actual equip de govern abans de començar l’any 2016 va pactar amb M+S ALGEMESÍ que la partida 241-13100 Borsa Municipal de Promoció de l’Ocupació seria de 252.000€ en l’any 2016. Tots tres férem un esforç pressupostari per incrementar un 150% eixa partida en relació al que destinava en 2014 el Partit Popular, que sols destinava, segons pressupostos, 100.000€. A aquesta partida de la Borsa caldria sumar també  el que es destinava a la partida 241-13101  Personal Eventual Laboral, que serveix també per a fomentar l’ocupació, partida que en 2016 ascendia a 5.882€, mentre que en 2014 la previsió era de 10.000€. Existeixen altres programes que no es financen amb fons propis -o ho fan simbòlicament-, ja que són subvencions del Ministeri i/o SERVEF. Però els que són els programes d’ocupació municipal corresponent al capítol 1 de personal són aquests dos.
Ara hem sabut que tot i estar contínuament dient en les xarxes, especialment EU, que estaven fomentant i promocionant l’ocupació, en realitat han fet prou menys que l’anterior equip popular. I novament ens sentim defraudat per haver dipositat la confiança en ells, tal i com explicàrem clarament en el debat de pressupostos. I és que si sumem aquestes dues partides en 2016 i en 2014 descobrim que l’equip de govern pactà amb nosaltres destinar en 2016 quasi 258.000€ mentre que per a la promoció directa de l’ocupació el PP sols destinaria, suposadament, 110.000€.
Això és la previsió, el que se suposava que s’anava a invertir, però el ben cert és que quan mirem el que realment s’ha gastat dissortadament la situació és la inversa. En 2014 el PP gastà en promoció de  l’ocupació 215.025€, és a dir quasi el doble del que pertocava, donat que gastaren 105.000€ més del pressupost inicial. Per contra, lamentablement, en 2016 el PSOE i EU feren el contrari, els pressupostats 258.000€ es quedaren sols en 190.000€, és a dir, 68.000€ menys dels previstos i 25.000€ que gastà el PP. No és d’estranyar que passara això ja que per la manca de voluntat política i preocupació real pel tema desmantellaven l’Agència de Desenvolupament Local acomiadant -improcedentment- a dues Agents de Desenvolupament i deixant sols l’Agència amb una única treballadora. Si això sumem que el projecte estrella del PSOE en matèria d’ocupació el Programa Horitzó 2020, dotat amb 27.500€, han passat totalment d’executar-lo, és evident que l’interés real que tenen per fomentar l’ocupació és més bé escàs.
És inadmissible que en un govern que s’anomena progressista la promoció de l’ocupació siga fins i tot inferior a un govern conservador. El ben cert és que sembla ser que se n’han adonat que no són capaços de promocionar l’ocupació i per això en els pressupostos de 2017 -pactats amb el PP- han consignat, sumant aquestes dues partides, sols 196.000€ per a promoció d’ocupació xifra que fins i tot continua estant per baix dels 215.000€ de 2014. Demanem als actuals responsables en matèria econòmica i de treball,  i en general a l’equip de govern, que facen menys tuits i menys propaganda i que es dediquen a executar correctament el pressupost, cosa que no han fet en 2016.
Font: Mesalgemesí