Calendari Escolar-setmana taurina-antitaurins-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíLa Veu d'Algemesí-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíEls escolars d’Algemesí necessiten recuperar 4 dels 5 dies no lectius de Setmana de Bous, el que implica aprovar un calendari escolar diferent al general, cosa que correspon no a la direcció territorial, sinó a la general.

El passat dia 29 saltava la notícia que Conselleria d’Educació no autoritzava la proposta de calendari escolar, creant-se certa polèmica al respecte. Des de M+S ALGEMESÍ considerem que en cap cas, tal i com ja està passant, s’ha d’abordar la qüestió des de l’eix tauromàquia-antitauromàquia. Es tracta d’una qüestió merament educativa i el que afecta al dret a l’educació dels nostres xiquets i joves. Per tal de racionalitzar i no visceralitzar el debat cal matissar que:

La llei marca que tots els escolars han de tenir el mateixos dies de classe amb independència d’on visquen. Per això la Direcció General de Centres Docents -no confondre amb la Direcció Territorial provincial- elabora un calendari únic per a tot els País Valencià que indica els festius i quan comença i acaba el curs.

La legislació actual que tots els membres del Consell Escolar Municipal (CEM) coneixen (ORDRE d’11 de juny de 1998) estableix que dintre d’eixos dies lectius els CEM establiran tres sense classe. En cas que una o les dues festes locals oficials caiguen en dia lectiu, necessàriament caldrà fer-los coincidir amb algun d’eixos tres dies.

Per a 2019, i per decisió del ple municipal, són festius locals, el 18 de març i el 12 de juny, tots dos lectius. Per tant dels tres dies no lectius, sols ens queda un per a poder-lo gaudir en Setmana de Bous. Això implica que Algemesí ha de “recuperar” quatre dies per a no donar classe eixa setmana.

L’autorització d’eixos tres dies correspon a la Direcció Territorial de València. Però la l’ORDRE d’11 de juny de 1998 deixa ben clar -article nové- que ella no pot autoritzar, avançar o endarrerir l’inici de curs. Això correspon a la Direcció General de Centres, prèvia proposta de la Direcció Territorial, ja que es tracta d’establir un “calendari escolar diferent” i això sols es pot fer “quan concórreguen circumstàncies excepcionals” (article nové).

Aquest és el tercer any consecutiu que Algemesí té problemes per a establir el seu calendari escolar. Recordem en que en 2016 el 23 de desembre fou lectiu per a compensar eixos dies. La situació actual per tant era totalment previsible.

Ni la Direcció Territorial ni la Direcció General prenen aquestes decisions tenint present el tipus de festa que se celebra -bous, falles, carnestoltes…- en cada poble. Elles vetllen pel compliment de la llei, i per a que el dret a l’educació de tots els xiquets i xiquetes valencians siga respectat. Criticar-les per això és totalment desencertat.

Quan des del CEM es va fer aquesta proposta ja se sabia que podia ser acceptada o no, pels precedents dels dos anys anteriors. El fet d’avançar i endarrerir tant el curs, tres dies, planteja greus inconvenients acadèmics i pedagògics.

De totes formes com solucionar, si és el que es vol, que en Setmana de Bous no hi haja classe és un tema que no pertoca als polítics que no tenim representació al CEM, sinó a la comunitat educativa, però sempre s’ha de fer respectant el dret a l’educació dels nostres joves i respectant la llei actual.

És evident que en juliol es va fer una proposta poc realista, sense cap tipus de negociació amb la Direcció General i sense haver indagant els criteris d’aquesta. Evidentment fent les coses així el resultat és aquest. Entenem que la responsable d’educació devia haver preguntat, no sols a la Direcció Territorial, sinó també a la Direcció General quins eren els seus criteris en aquests casos.

En definitiva, plantejar un tema merament legal i transformar-lo en una suposada ofensa a Algemesí resulta desencertat. No tenim cap interés polític en que els escolars d’Algemesí vagen a escola en Setmana Taurina, però la legalitat s’ha de complir i a més s’ha de fer sense perjudicar-los pedagògicament. Valorem molts els aspectes lúdics d’aquesta i de totes les festes, però supeditar l’educació a altres interessos no és correcte. Esperem que abans de dilluns la responsable municipal d’educació s’haja posat en contacte amb la Direcció Territorial i amb la General i porte una proposta realista al CEM, tal i com deuria haver passat en el CEM de juliol.

Més Algemesí