VOLEM QUE ELS CIUTADANS TINGUEN ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA OFERINT EN DEPEDÈNCIES MUNICIPAL EIXE SERVEI ALMENYS UN DIA A LA SETMANA.
M+S ALGEMESÍ considera que no podem demanar implicació als ciutadans en matèria de sostenibilitat si no els oferim instruments concrets per fer-ho Alguns municipis de la Ribera han començat a conveniar amb l’Agència Energètica de la Ribera la creació d’una Oficina Verda Municipal. Es tracta d’un servei que atén i assessora sobre qüestions energètiques tant a la ciutadania com a empreses i autònoms. Volem doncs que  almenys un matí a la setmana els ciutadans tinguen un tècnic a la seua disposició per a ajudar-los i orientar-los.. No cal dir que és un servei gratuït per a l’usuari.
Des de l’Oficina Verda que nosaltres proposem instaurar, s’oferirà, grosso modo,  a ciutadans, comerços i empreses informació sobre ajudes i subvencions per a la instal∙lació i adquisició de productes que redueixen el consum d’energia o produeixen energia local renovable, assessorament, en general, sobre com reduir la despesa energètica a la seua llar o empresa, estudis comparatius de la factura d’electricitat i/o gas natural, informació sobre els tràmits del «bo social» o els canvis de companyies, resolució de dubtes i problemes que se li plantegen al ciutadà relacionats amb l’energia, assessorament sobre instal·lacions tècniques als edificis  comerços (energia solar tèrmica, fotovoltaica d’autoconsum,sistemes de calefacció/refrigeració, sistemes d’il·luminació,etc), així com la realització de campanyes de comunicació i sensibilització per fomentar una cultura basada en l’ús racional de l’energia.
Es tracta, amb l’obertura d’aquesta Oficina Verda, d’aconseguir un doble objectiu: per una banda fomentar la sostenibilitat mediambiental a través de la reducció del consum energètic, i per altra d’ajudar a que particulars i empreses reduisquen la seua factura energètica. Es una manera més, juntament a altres ajudes al respecte, de contribuir a reduir la «pobresa energètica» que tant ens preocupa a tot, així com de millor el medi ambient.
Aquesta Oficina Verda, a més d’eixa vessant de treball cap a fora, serviria també per reforçar la política de sostenibilitat, servint de reforç i suport als tècnics  municipals encarregats d’aquests temes. Així, l’Oficina Verda també impulsaria tots aquells projectes que en matèria de medi ambient es proposen per part de la corporació. En concret l’Oficina Verda serviria també per concretar el compromís polític assumit amb la signatura del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, plasmant-lo en mesures pràctiques i projectes. No oblidem que els signants del Pacte hauran de preparar un Inventari d’Emissions de Referència,  una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic. així com presentar, en el termini de dos anys a partir de la data en què la corporació municipal ha pres la decisió, un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el qual es resumisquen les accions clau que planegem dur a terme. L’estratègia d’adaptació haurà de ser part del PAESC i/o haurà de desenvolupar-se i integrar-se en un o diversos documents independents de planificació. Necessitem per això la col·laboració de l’AER i la creació d’una Oficina Verda,
Per aquest motiu hem presentat una moció per tal que tots els grups polítics acordem la implantació d’aquesta Oficina i la reserva de la corresponent partida econòmica per a l’any 2017. Considerem que sols si impliquem i animem en polítiques de sostenibilitat i estalvi energètic a tota la població podrem aconseguir eixa reducció per al 2030 de les emissions del CO2 un 40% que ens hem fixat com a objectiu.
Font: mesalgemesi