La del Teular està saturada i cal desencallar ja el tema. Proposem una modificació de crédit per elaborar un projecte que done opció a demanar subvencions. el punt 73 del pacte de legislatura contempla crear aquest nou espai.
Algemesí és un poble musicalment molt actiu. La Casa de la Música de la plaça del Teular la comparteixen el Conservatori de Música i Dansa Joan Baptista Cabanilles i l’Escola de Música Josep Moreno Gans pertanyent a la Societat Musical d’Algemesí. Afortunadament totes dues institucions compte amb una molt bona salut educativa i el nombre d’alumnes s’ha anat incrementat. Fa uns pocs anys calgué habilitar l’entrada de la Casa de la Música per a aules i en l’actualitat s’ha tingut que externalitzar algunes classes i assajos.
El ben cert és que aquesta situació no es pot allargar ad infinitum i els polítics hem de prendre cartes en l’assumpte. Totes dues institucions han posat múltiples vegades damunt la taula el problema, i l’única solució viable i d’èxit és construir un nou edifici, una segona Casa de la Música. Abordar aquest problema fou el punt 73 dels acords d’investidura. Altres solucions són simplement arranjaments provisionals. Aquest és un projecte molt ambiciós i evidentment costós, però s’ha d’abordar ja. En l’actualitat el cost d’aquesta obra no el pot assumir íntegrament el consistori, per això caldrà buscar finançament d’altres administracions. Programes econòmics per a finançar aquest tipus d’inversions existeixen, però és difícil optar a ells si no es té ja un projecte arquitectònic elaborat. I això, ara per ara, no es té.
La nova ubicació d’aquest segon edifici, tot i que encara no està establerta definitivament, està oficiosament proposada, i seria al magatzem municipal del carrer Pelaio. Tenint ja determinades coses clares, com la necessitat i la ubicació, caldria començar a pensar en elaborar el projecte. El problema, però, és que no hi ha consignació pressupostària per a elaborar-lo i davant la manca d’iniciativa per buscar el finançament al projecte arquitectònic M+S ALGEMESÍ ha presentat per a aquest plenari una proposta senzilla i ràpida. Es tracta d’aprovar per plenari  un suplement de crèdit per tal de traslladar uns diners destinats a pagar dues places de funcionaris que estan buides (la de gestor esportiu i la de tècnic informàtic, ambdues del grup A1) a la partida d’estudis tècnics d’urbanisme. Aquests salaris no s’estan pagant perquè les places no estan ocupades, i ni tan sols s’han convocat. Fent servir el salari de tres trimestres de cada plaça, més la part proporcional de la seguretat social de l’empresa, podem destinar 78.500€ per a encomanar un projecte arquitectònic; i fins i tot sobraran per elaborar-ne d’altres que també es calen.
El que des de M+S ALGEMESÍ tenim clar és que no podem allargar eternament un tema que ja estava parlant-se al final de la legislatura passada i que, a més, és el punt d’acord 73 de les 115 propostes.  Dissortadament l’actual equip de govern no es lleva la pasta de les mans, i passa prou de complir els punts que pactaren amb nosaltres, d’ahí la nostra iniciativa. Almenys nosaltres, no sabem ells, tenim clar que l’educació musical és una part important de l’educació integral de la persona i que és un deure dels poders públics promocionar-la i posar les condicions materials per a que aquesta estiga a l’abast de totes les persones. No podem retrocedir un segle i pensar -o actuar- com si l’educació musical fos un «extra» per a la persona que ha de quedar al càrrec de les famílies que ho puguen pagar. Al capdavall estem en una terra de músics, però els músics necessiten instal·lacions.
Font: Més Algemesí