Al plenari passat mostràrem la nostra disconformitat en que s’adjudicara per a 6 anys i no s’intentara una reversió a gestió pública del servei privatitzat.
M+S ALGEMESÍ vol donar les gràcies a l’equip de govern per la ràpida rectificació del que sense dubte era una decisió incomprensible en un equip de govern progressista, decisió que ens feia qüestionar, com ja diguérem, el continuar donant-los suport.
Al plenari del mes passat l’equip de govern, amb el suport del PP, aprovava treure a contractació els servei de neteja de les escoles públiques per a sis anys (quatre anys més dos  optatius de pròrroga), sense haver-se plantejat la seua reversió a la gestió pública ni haver fet cap estudi al respecte. S’optava així per fer el contrari del que s’havia estat pregonant la legislatura anterior i s’entrava de ple a aplicar polítiques clarament neoliberals. No oblidem que en aquest cas aquest era el servei més fàcil de recuperar ja que no implica cap inversió en material extra i per això no enteníem eixa decisió política que s’havia pres.
Al plenari d’aquest dijous es revertirà aquesta decisió i es renunciarà a adjudicar el contracte per a sis anys, passant a adjudicar-se per a un o dos anys i així, mentre, estudiar les possibles vies de reversió a la gestió pública del servei.
Aplaudim doncs aquesta rectificació i òbviament votarem a favor tal decisió perquè és allò que sostinguérem en el plenari. Fent-ho així, encara tindrem l’oportunitat aquesta legislatura de procedir a revertir el servei, i més si es reverteixen les absurdes lleis populars que impedeixen una adequada gestió dels serveis públics.
Segons l’equip de govern, i segons manifestà la pròpia alcaldessa durant el plenari passat, ells pensaven que la proposta que passava per plenari era precisament la d’adjudicar-ho per un any prorrogable a altre. Va ser el secretari, a petició del portaveu de M+S ALGMESÍ, qui va aclarir en el plenari que la proposta era adjudicar-ho per a sis anys. Un error el té qualsevol, és clar, però que nou regidors de l’equip de govern tinguen el mateix error és cridaner. D’entrada estem parlant d’un tema d’educació, que és competència de la pròpia alcaldessa, que tindria que haver-se llegit el plec que ella mateixa signà, cosa que sembla que no feu. Però que durant tot el procés de tramitació cap regidor de l’equip de govern s’haja llegit el plec i haja vist que posava quatre més dos anys, això ens preocupa, i molt. Esperem que d’ara endavant no tornen a passar aquestes coses i que almenys tinguen el detall de llegir i estudiar allò que van a votar. Pel bé del poble.
No obstant això, reiterem la nostra alegria pel canvi de rumb i de criteri en aquesta qüestió. L’administració municipal està perfectament capacitada per assumir aquesta sèrie de serveis, serveis que pensem no deuen externalitzar-se. No cal dir que el fet que optem per aquesta reversió a mitjà termini no es deu a cap tipus de problema o insatisfacció amb l’empresa actual o les anteriors. Tot el contrari, l’empresa actual ha prestat un bon servei, servei que volem agrair, però per a nosaltres no té sentit privatitzar serveis públics que puguen ser prestat per la pròpia administració. I aquest n’és un. Ens posem doncs als servei de l’equip de govern per estudiar i treballar conjuntament aquesta reversió.
Font: Mesalgemesí