PROPOSEM QUE LA PARTIDA DE 4.000€ PER A BEQUES D’INFANTIL QUE INTRODUIREN PSOE I EU ÉS ES DESTINE A AJUDAR A LA COMPRA DE LES FITXES EDUCATIVES DE LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPAL
Quan negociàrem els pressupostos una de les partides que ens sorprengué gratament de la proposta inicial que ens presentà l’equip de govern fou que havien habilitat una partida de 4.000€ sota el títol Beques d’educació escoletes públiques. En aquell moment no especificaren quin era el destí concret de tal partida, possiblement perquè no era el moment. Ha conclòs el curs 2015-2016 i no s’ha convocat cap tipus de beca ni s’ha iniciat cap tipus d’expedient administratiu per adjudicar-les. No existeix esborrany de bases, ni proposta, ni estudis previs ni res semblant.
Donat que l’equip de govern no ha emprés cap acció al respecte i donat que la quantitat tampoc és massa elevada, des de M+S ALGEMESÍ pensem que el més escaient és concretar una finalitat per a aquestes beques que siga fàcil de gestionar i que no complique burocràticament la vida als beneficiaris, que al nostre parer deurien ser tot l’alumnat de les EIM. I per això hem presentat una moció al respecte.
Així, igual que els alumnes de 1r i 2n de primària no participen pròpiament de Xarxa Llibres per no poder-se reutilitzar el seu material, sinó que reben un xec-llibre, considerem que la millor finalitat per a aquestes beques seria la de que serviren per a un «xec-fitxes» per a comprar el material educatiu, les fitxes que va a utilitzar durant el curs. No oblidem que tot i que l’ajuntament i la Conselleria assumeixen part del cost d’aquestes aules, l’altra la fan els pares, i en determinats casos no poden assumir l’extra que significa la compra d’aquest material tan importat per al desenvolupament educatiu del seu infant. A més, estem parlant d’un ensenyament que no és gratuït i d’uns pares i mares que encara que duen el seu fill i filla a una escola pública han de pagar per dur-lo.
Acabem de començar el curs i urgeix doncs posar en marxa aquesta iniciativa per a que cap alumnes es veja privat per motius econòmics d’aquest tipus de material.
Proposem doncs, donat que el preu de les fitxes o material educatiu de 2 anys sol ser superior al d’1 any, que la beca per a 2 anys siga una mica superior a la d’1 any. Estaríem parlant de becar amb 35 euros als alumnes de 2 anys i amb 30 als alumnes d’1 any. Evidentment en cap cas el cost de la beca podria ser superior al cost real del material adquirit. Proposem, a més en la moció, un mecanisme de justificació i gestió que és prou fàcil i  senzill.
Pensem que és un bon destí dels diners i que evitarà que hi hagen xiquets de primera i de segona, ja que els xiquets els pares dels qual no puguen assumir el cost del llibre han de fer altres fitxes fotocopiades mentre la resta de companys treballen eixe material. Volem continuar caminant així cap a la gratuïtat de l’ensenyament públic, fins i tot en aquest tram educatiu no gratuït.
Font: Més Algemesí