No serà possible perquè l’equip de govern no ha elaborat una nova ordenança fiscal. En febrer de 2016 M+S Algemesí presentà una moció, que fou aprovada, per a fraccionar-los a partir del 2017. Caldrà esperar a 2019.
La principal missió de l’equip de govern és facilitar la vida dels seus ciutadans. Però no sols és aquesta una missió seua, sinó la de tots els partits que conformen la corporació. Per això en febrer de 2016 M+S ALGEMESÍ presentà una moció per a fraccionar el pagament dels impostos i que els ciutadans els pogueren pagar mensualment, o almenys bimensualment com volia l’equip de govern. Aquella moció, aprovada en març, podia haver-se fer efectiva, si s’hagués volgut, per a 2017. Calia, per una banda, resoldre els problemes informàtics que pogueren existir, i, per altra, aprovar una ordenança nova que regulés el tema.
Però això no depenia de nosaltres, sinó de l’equip de govern, que és qui ha d’executar allò que li encomana el ple. I evidentment aquest equip de govern no va fer durant tot 2016 res per executar la moció. Així doncs, durant 2017, que era l’exercici fiscal del qual parlava la moció com a primer exercici, la ciutadania d’Algemesí no pogué fraccionar els impostos i aquells que per raons econòmiques no ho pogueren pagar quan tocava, acabaren fraccionant-ho però pagant l’interés que indica la llei, la qual cosa era el que es tractava d’evitar.
Calgué esperar a 2017 i a la negociació sobre el romanent per a poder comprar el programa informàtic que facilités aquest fraccionament. Ara ja tenim el programa informàtic però resulta inútil perquè l’equip de govern no ha impulsat la modificació de l’ordenança fiscal corresponent, tot i que en la moció ja se’l presentava un esborrany del que podia ser. M+S ALGEMESI no podia tirar més del carro, posarem la proposta damunt la taula i aportàrem fins i tot una proposta de modificació d’ordenança.
Però conforme ha passat en altres temes el simple fet que ho presentem nosaltres implica que, o bé ho refusen (com en el cas de la proposta sobre el cementeri), o bé ho ralentitzen (com en el cas de la reforma del teatre Jaume I). Però amb aquest “posar pals a les rodes” a les propostes en positiu que fem a qui perjudiquen és a la ciutadania. Durant 2018 aquells ciutadans que no puguen pagar per exemple l’IBI en el termini establert acabaran pagant-lo fora de termini, fraccionat, sí, però amb un interès addicional, i ho farà “gràcies” a la desídia de l’equip de govern que passa de millorar el dia a dia de la ciutadania.
En lloc de començar amb una bona notícia el 2018 comencem amb mal peu. Tot i que a l’haver començat l’exercici fiscal i no estar aprovada la nova ordenança aquesta no podrà entrar en vigor en 2018, urgim a l’equip de govern, i en concret a la nova regidora d’Hisenda que és l’alcaldessa, a que es pose mans a l’obra i pose, el més aviat possible, una proposta d’ordenança fiscal nova damunt la taula.
Els ciutadans d’Algemesí que tenen dificultats econòmiques per a pagar els seus impostos no es mereixen tenir que pagar més per la falta d’interés i treball d’aquells que els deurien facilitar la vida. Des de M+S ALGEMESI ens oferim, si cal, a coordinar el grup de treball que elabore aquesta nova ordenança fiscal.
Font: Mesalgemesí