xexena-recinto ferial algemesi-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíLa Veu d'Algemesí-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíEns vol responsabilitzar a nosaltres de la no urbanització del sector de xéxena, absolutament innecesària, quan foren ells els que no aportaren solucions tècniques als informes desfavorables.

Al darrer plenari M+S ALGEMESÍ, per sentit de la responsabilitat, juntament amb l’equip de govern aprovàrem rescindir el conveni de 2003 amb l’antic IVSA per a urbanitzar el sector de Xéxena, conveni que contemplava la construcció de 3.000 vivendes. Quinze anys després, amb la zona del Pla sols mig construïda, amb un preu de l’habitatge a la baixa i més de mil habitatges buits i la majoria a la venda, el que no té sentit és urbanitzar un nou sector. Tot i que ja sabem que el PP és un amant de la bombolla immobiliària.

Aquest seria motiu més que suficient per a rescindir eixe conveni. Però en realitat no és el principal ni l’únic. La urbanització d’eixe sector està, en primer lloc en suspens, fins que no s’aporte un estudi d’inundabilitat, estudi que el PP, que fou qui aprovà el nou PGOU, mai ha fet. Per si això no fos poc hi havia un altre condicionant negatiu, ja que en el 60% d’eixe sector, en u radi de 300 metres al voltant dels pous d’abastiment, no és podia tampoc construir per tal de protegir-los. Des de 2007 es requerí al govern municipal que s’aportara un estudi tècnic complementari per solucionar una possible contaminació dels aqüífers, estudi que no aportà, i que implicà en 2011 que eixe 60% de Xéxena fos declarat directament no urbanitzable. Primer se n’han anat ell PP del poder que ha solucionat el problema.

Resulta increïble i hipòcrita que el partit que no ha sabut resoldre el problema ara ens acuse a nosaltres de ser el que finiquitem el tema. El conveni amb l’ hereu de l’IVSA, l’EVHA, no pot continuar endavant perquè el sector ara és “sòl no urbanitzable”, i és sòl no urbanitzable perquè el PP no sabé fer bé la feina.

L’EVHA sols pot urbanitzar, com és evident, sòl urbanitzable, cosa que no és el cas. Per tant calia desfer el compromís de 2003 sí o sí. El PP, en el seu comunicat intoxicador i deformador de la realitat, s’oblida a propòsit d’explicar el motiu de la resolució, que no és altres que “no és viable continuar amb l’actuació projectada i, a més, concorre un supòsit de pèrdua sobrevinguda del seu objecte, amb motiu de la denegació de l’aprovació del Pla Parcial”. De fet gràcies a que hem resolt de mutu acord el conveni, aquest no li ha costat ni un euro a l’ajuntament, donat que al document de desestiment del conveni s’acordava que “les despeses pels documents urbanístics redactats per l’EVHA seran assumits per dit organisme”.

El que no diu el PP és que la proposta de l’EVHA sorgeix perquè la Conselleria d’Habitatge acordà denegar l’aprovació definitiva del pla parcial del Sector SUR 1 Xéxena, perquè “como se ha visto, la tramitación no ha sido correcta, y existen informes desfavorables o condicionados no subsanados en el expediente”. I insisteix “el expediente, tal y como se ha descrito, no cumple con las exigencias de la política urbanística y territorial de la Generalitat”. És el PP, que tramità el PGOU vigent, i que sabia dels informes desfavorables tant de Conselleria com de Confederació, qui no ha sabut resoldre el tema.

Donada la situació ratificàrem el trencament del conveni per evitar que l’hereu de l’IVSA ens exigira pagar els estudis i treballs fets, cosa que hagués passat de no ser un acord amistós. Resulta sorprenent que el PP ara ens critique per evitar que la seua inoperància costara diners a l’ajuntament. Més sorprenent és la seua abstenció en el punt, si tant nefast era rescindir el conveni, per què no el votaren en contra? El PP a més d’intoxicadors, incoherents.