Malgrat que tenim subvenció per a contractar els 11 a dia de hui falten 8 treballadors. l’augment de 235.000€ no ha servit per a res. demanem la retirada de la competència a l’actual regidora.
Tot i estar alliberada la regidora de Benestar Social és incapaç de gestionar el departament correctament. Al contrari, en aquest moment, i malgrat la professionalitat i continu esforç de les treballadores, el departament no està prestant els serveis que podria prestar. I tot a causa del desgovern existent en les regidories del PSOE.
La Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat Mónica Oltra incrementà enguany, motu proprio, la quantitat destina al finançament de Benestar Social en 235.000, passant dels 156.000€ a 391.750€. La major part d’aquesta quantitat es destinava al capítol de personal. La plantilla base de Benestar Social passava de tres treballadores socials a cinc, d’un/a educador/a a dos educadors i mig, i d’un/a administratiu/iva a dos. S’incorporaven, a més, un psicòleg i mig, figura de nova incorporació. En total estem parlant d’un increment de sis persones més a sumar-se a l’equip base inicial de cinc. A banda estan les subvencions per programes concrets que no entren en aquesta partida, més altre personal del qual es fa càrrec directament l’ajuntament i que no serveix per a justificar la subvenció.
L’equip base doncs deuria estar configurat per 11 persones entre tècnics i administratius. A principi d’anys estaven treballant tres persones en nòmina de l’ajuntament més dos contractades a través d’una empresa. A meitat de maig s’ha acabat el contracte de l’empresa i l’equip base quedà configurat per tres treballadores socials únicament. Provisionalment s’ha desplaçat de l’ajuntament un administratiu interí que acaba el dia 15 de juny.
Aquest augment de pressupost, i que faria falta més personal se sabia des de finals de l’any passat gràcies al projecte de pressupostos de la Generalitat. A més, el dia 2 de gener la Vicepresidència comunicava l’assignació que teníem, i l’equip base que devíem tenir. També se sabia que l’empresa que prestava part del servei, i que aportava dues persones de l’equip base, acabava el 15 de maig.
La regidora podria haver avançat la constitució de les borses de treball, però no ho feu i ho ha deixat tot per a última hora. En definitiva d’un equip base d’onze persones a dia de hui ens falten huit. No sols no prestem el servei que toca a la ciutadania sinó que les actuals treballadores socials estan desbordades pel treball ingent que se’ls acumula i al que no donen coll. Tant les actuals treballadores com els usuaris estan pagant la incompetència de la política responsable. Se’ns ha assegurat que per a la setmana que ve es contractarà a 2 treballadores socials més, però així i tot faltaran encara per contractar 5 persones més i la seua contractació no serà per a abans de l’estiu.
És obvi, a més, que es deixarà de rebre gran part d’eixa subvenció que teníem assignada. Del primer semestre deixarem de rebre la subvenció de 6 treballadors. Això implica que deixarem d’ingressar -perquè no hem gastat ni prestat el servei- uns 78.000€ que Conselleria ens havia assignat. A més a més també deixarem d’ingressar els mesos que tardem encara a contractar-los. Estem parlant que enguany un mínim de 100.000€ que podríem haver ingressat no s’ingressaran per manca de despesa, clar. I no és un problema econòmic, sinó un problema d’atenció a la ciutadania que no està essent atesa per manca de personal.
Per tot això des de M+S ALGEMESÍ demanem la retirada immediata de les competències a l’actual regidora responsable.