Les normes aprovades en 2005 sols prevuen pagar, en certs casos, productivitat a la policia. Malgrat això, i amb informes negatius, continuen la pràctica del PP de pagar productivitat a alguns treballadors no policies.
A finals de gener donàvem a conèixer la irregularitat que realitzava el govern d’Algemesí pagant a part de la plantilla -al col·lectiu de la policia- una productivitat trimestral i un augment de les hores extra que no havia passat per plenari. Després de conèixer això hem continuant demanant informes i hem vist que la productivitat no sols es paga irregularment a eixe col·lectiu sinó que també es paga a uns pocs treballadors i treballadors que no pertanyen a la policia i per als quals no existeixen ni criteris aprovats. Aquests pagaments també són irregulars i també compten amb informes negatius tant del departament d’Intervenció com del de Personal que adverteixen que no hi ha criteris objectius aprovats pel ple.
Pagar productivitat no és il·legal. L’ajuntament ho pot fer i, excepte allò denunciat el mes passat, habitualment paga la productivitat a la policia d’acord amb els criteris que s’aprovaren en 2005. Pagar la productivitat a altres funcionaris, per als que en 2005 no s’aprovaren criteris, no és possible, i malgrat EU I PSOE ho fan.
Aquesta situació, però, no ve de l’actual corporació sinó que és una pràctica que hem pogut constatar que també feia el Partit Popular. L’actual equip de govern, recanvi del PP, ha continuat amb la mateix tònica i es veu clarament com està utilitzant el complement de productivitat per encobrir un augment del complement específic d’alguns treballadors, augment que deu canalitzar-se per altres vies.
Així, una simple revisió dels decrets de 2017 sobre productivitat mostra com alguns funcionaris cobren quasi tots els mesos la mateixa quantitat de productivitat -entre 150 i 400 euros- mentre que hi ha d’altres apareixen esporàdicament o no apareixen regularment. Cada mes entre uns quatre i deu treballadors i treballadores cobren productivitat d’una plantilla -que sense comptar la policia- està al voltant del centenars de treballadors. La majoria de la plantilla no ha cobrat mai productivitat i no perquè siguen treballadors “improductius”, sinó perquè les coses no s’estan fent bé. La pràctica actual crea greuges comparatius i malestar entre gran part de la plantilla que veu com, malgrat esforçar-se i complir amb els objectius del seu lloc de treball, a diferència d’altres companys, no rep eixe complement.
Cal doncs regularitzar urgentment la situació i cal fer-ho aprovant la Relació de Llocs de Treball com aprovant, al mateix temps, uns nous criteris objectius d’assignació de la productivitat tant per a la policia com per a la resta de funcionaris. De fet som coneixedors que hui mateix CCOO ha presentant una proposta al respecte per a adoptar uns criteris objectius d’assignació de productivitat. M+S ALGEMESÍ no es nega a pagar productivitat si així es vol, i està obert a debatre i consensuar aquests criteris. El que no es possible és que quan un polític necessita que algú assimisca una nova responsabilitat arribe a una acord “semiclandestí” per pagar-li eixa responsabilitat, que deu anar en el complement específic, com a productivitat.
PSOE, EU i PP en el seu moment comparteixen doncs la mateixa tàctica quan governen: no dubten en llevar-li al ple una competència i decisió que li es pròpia. I no sols al ple, eixos acords “singular” amb cada treballador tampoc estan sotmesos a la fiscalització dels sindicats ja que no passen per la Mesa General de Negociació. Tal i com ja diguérem aquestes pràctiques obscurantistes que sostreuen competències al ple són fets molt greus que no podem passar per alt i que esperem no tornen a passar.