Es posa en marxa 14 mesos després del que marca la llei i sols amb informació de 14 dels 28 epígraf que indica. L’equip de govern ni tan sols demana disculpes pel retard.
Després de poc més d’un any en que es va a provar per unanimitat la seua posada en funcionament (desembre 2015) i 14 mesos després del que indicava la llei (octubre de 2015) l’equip de govern posa en funcionament un portal que més que de la transparència caldria batejar com de la semitransparència. Basta anar a l’article 9 de la Llei 2/2015, la llei valenciana sobre la transparència i el bon govern, per veure què devia estar publicat al portal i què no. Si fem una anàlisi del que d’acord al tipus d’administració deuria estar publicat -administració local- veiem que hi ha informació completa de 14 dels epígraf o apartats que indica la llei, però manquen totalment la informació d’altres 14 epígraf. Existeix un epígraf que la informació està incompleta. Exactament ofereix, 14 mesos després del que deuria haver estat, sols el 50% de la informació que té dret a conèixer el ciutadà fàcilment.
El pitjor de tot no és ja això, sinó que es ven aquest fracàs i aquesta manca d’empenta política com un èxit i com una victòria. El primer que deuria haver fet l’actual equip de govern és haver demanat perdó pel retard, cosa que no ha fet, i assumir que ha estat la pròpia regidora de Transparència -que és l’alcaldessa- qui no ha estat sobre el tema. És arrel de la insistència de M+S ALGEMESÍ la que ha fet que en les darreres setmanes s’haja abordat el tema. El propi equip de govern ho reconeix quan en el seu comunicat triomfant afirma que «Tota aquesta informació s’actualitzarà ara en el nou portal de la transparència en la qual han treballat diversos tècnics municipals en les últimes setmanes.» És evident que abans de les últimes setmanes s’havia fet ben poc i que si s’ha intensificat el treball és per la tasca de fiscalització que nosaltres duem a terme de l’acció de govern.
Però siga com siga no es de rebut que després de més d’un any d’espera la pàgina acabe fent-se a corre-cuita i estiga incompleta. Falta informació important i significativa per al ciutadà com la relativa a les subvencions, el cost de les campanyes publicitàries, tota la informació relativa a personal com la plantilla, les convocatòries de selecció de personal, l’estat d’execució de l’oferta d’ocupació, la relació de serveis i procediments que s’ofereixen, informació sobre el número de queixes, informació sobre els viatges a l’exterior…
És molta la informació que falta com per a poder fer la lectura triomfalista que es fa. Aquest equip de govern ens té acostumats a aquesta sèrie d’operacions de màrqueting que sols serveixen per enganyar a la ciutadania i ocultar-los que durant més d’un any no han fet la feina que pertocava i que ara, forçats per les circumstàncies l’han tingut que fer apressa i mal.
Des de M+S ALGEMESÍ demanem que a la regidora de Transparència que deixe de fer cartellets autofelicitant-se per la -poca- feina que ha fet i que es pose les piles oferint a la ciutadania tota la informació que  aquesta, d’acord amb la llei autonòmica, té dret a saber. Catorze mesos d’espera ben bé donaven per publicar tota la informació que pertocava i no sols la meitat.
indica clarament que l’ajuntament, com a institució pública que és, devia tenir en funcionament eixa pàgina des d’octubre de 2015. Ha passat any i mig i no està en funcionament. Donat que aquesta reclamació de transparència nostra no és atesa dintre l’esfera municipal, hem decidit elevar una reclamació al Consell de Transparència que depén de la Conselleria de Transparència per tal que, fent ús de les funcions que li atorga la llei (article 42), requerisca «l’esmena d’incompliments de les obligacions arreplegades en esta llei.» És el Consell, doncs, l’encarregat de «Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en esta llei» i per tant a ell ens hem adreçat per a que defense els interessos dels ciutadans i ciutadanes d’Algemesí.
El pitjor de tot és que els diferents Departament estan, des de fa mesos, pujant la informació econòmica a eixe portal , però cap polític, malgrat les nostres reiterades crítiques i peticions, ha donat l’ordre de que s’obriga. Bastaria sols amb una simple ordre per a que eixa informació fóra visible als cinc minuts. Però la regidora de Transparència, és a dir d’alcaldessa, no la dóna. Això ha fet per exemple que durant el període d’exposició al públic dels pressupostos 2017 aquests no hagen pogut ser consultats on line per la ciutadania. Això no havia passat mai en anys anteriors i a nosaltres ens sembla molt greu. A dia de hui l’única manera que té un ciutadà de consultar els pressupostos de 2017 és fer-ho en la pàgina de M+S ALGEMESÍ. Els ciutadans d’Algemesí es troben clarament discriminats envers la resta de poblacions de la Ribera que sí poden conèixer on pertoca, la pàgina municipal, els pressupostos dels seu poble.
Però el tema va més enllà. La llei obliga per exemple, a que la declaració de béns dels regidors estiga publicada en eixa pàgina. Doncs això no està publicat enlloc. També tenen dret a saber les despeses que ocasionen els viatges dels polítics fora del territori valencià. Eixa informació deuria estar a l’abast del públic, i eixa informació no està. Possiblement si l’alcaldessa hagués sabut que eixa informació seria pública en la pàgina web municipal s’haguera pensat dues vegades passar els 120€ de desplaçament per un viatge de partit. La falta de transparència que ella propícia li ha beneficiat a l’hora de passar eixa despesa.
A més de tot això són moltes les coses que el govern oculta a la ciutadania: el període mitjans de pagament a proveïdors, els informes de morositat, el deute municipal, el cost de les campanyes publicitàries, el destí dels regals rebuts pels polítics, les subvencions que s’han atorgat, les empreses que han rebut contractes directes…
Aquesta informació ha de ser accessible per al ciutadà i ha de ser-ho, a més, de manera clara i fàcil -principi de publicitat activa-. Però en el cas d’Algemesí, s’ha fet un significatiu pas enrere pel que fa a la transparència ja que informació que abans es penjava a internet s’ha deixat de penjar perquè la política que ha de vetllar per això no ho té com a prioritat, una política que, a més, cobra per fer la feina que no fa. És per això que hem demanat al Consell de Transparència, l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment de la transparència, que prenga cartes en l’assumpte i que si pertoca, amoneste a l’equip de govern per no fer el treball pel qual cobren.
Font: Més Algemesí