Els preus per baix de mercat per abonats ha fet que de les 106 places 92 estiguen ocupades per abonats dificultat l’ús de la rotació que era l’objectiu amb que es contruí.
El famós aparcament del Mercat que el PP ens prometé que seria a «cost zero» és per ara un aparcament que, a més d’haver-lo pagat quasi íntegrament el contribuent, està resultant una sangria econòmica per a les arques municipals. Aquest és el quart any de funcionament i novament ha generat pèrdues. En concret el que és el contracte relatiu a la segona planta i l’ORA li ha costat al contribuent 21.316€ en 2016, als quals cal sumar les despeses de gestió i manteniment de la primera planta -majoritàriament de l’ajuntament i sense ocupar- que ens ha costat 20.510€. En total el dèficit en el seu quart any de funcionament és de 41.826€. A això cal sumar-li les pèrdues dels tres anys anteriors, pèrdues que ascendien a 194.000€. Ha transcorregut una cinquena part del període concessió, vint anys, i ja ens ha costat 235.000€ aquesta obra faraònica. Tot i que les pèrdues han anat disminuint, es continuen generant i al final de la concessió en pot costar més d’un milió d’euros si no posem remei.
No oblidem que açò es genera per una mala decisió política del PP que, a més decidí adjudicar el contracte per un període excessiu vint anys, assegura a l’empresa guanyadora, en contra del neoliberalisme que suposadament professen, que mai tindria pèrdues. El PP d’Algemesí, a l’igual que a nivell estatal, decidí socialitzar les pèrdues. De fet la irregularitat en la concessió fou tan palmària que fins i tot la Sindicatura de Comptes conclogué que la concessió fou totalment irregular donat que «l’adjudicatari no assumeix cap risc d’explotació, ja que percep una contraprestació mínima per la prestació del servei contractat”. Per això, tot i que la recaptació de l’ORA i de la segona planta ha ascendit a 193.282€, la diferència entre allò recaptat i el cost del servei l’hem assumida nosaltres i no l’empresa.
Però si enguany no s’han generat tantes pèrdues no és perquè per l’ORA es recapte molt més, ja que s’ha recaptat 137.378€, uns 1.200€ més que en 2015. Es recapta més pels abonaments de la segona planta. La recaptació al pàrquing ha augmentat en 15.000€ però no tant perquè s’utilitze més per a la rotació sinó perquè, donat els preus molt per baix del mercat, ha augmentat el número d’abonats. Front als 40.000€ de l’any anterior, en 2016 el pàrquing ha recaptat 55.903€ dels quals més de la meitat, 29.246€ ho són per abonaments. Si en 2014 hi havia uns 55 abonats -la meitat de la planta- en el mes de novembre de 2016 en teníem 92 (90% de la planta), la qual cosa invalida pràcticament l’aparcament com un aparcament de rotació. Queden poc més d’una dotzena de places per a rotació en un suposat aparcament construït per a dinamitzar la zona centre i el comerç.
El problema és que la majoria d’eixos abonaments tenen la tarifa de resident -78 abonats- i paguen entre 23 i 30 euros al mes, la qual cosa ha fet, entre d’altres coses que els particular de la zona no puguen ja llogar les seus places per no poder competir amb eixos preus. En definitiva, és més barat llogar una plaça de garatge en el centre de la ciutat que en la perifèria -que sols estar per més de 40€-. I ho és perquè les places estan subvencionades pels tots els ciutadans. Per a  M+S ALGEMESÍ és injust que siguem tots els ciutadans, i no els usuaris reals, qui assumim eixe cost i per això anem a demanar estudis tècnics al respecte i anem a proposar la revisió dels preus públics acordats en el seu moment per tal de reduir el dèficit de la concessió i aproximar els preus de l’abonament per a residents als preus reals del mercat. Una cosa és assumir el cost de l’obra, que és impossible traslladar a l’abonat i un altra subvencionar places d’aparcament. Els diners públics han de servir per altres finalitats.
Font: Més Algemesí