passos de vianants carrer cervantes algemesi més algemesi la veu d'algemesiMalgrat haver demanat en plenari que es pinten «passos de zebra» d’acord amb la llei, continuen pintats com a passos de ciclistes i no de vianants.
Tot i que M+S ALGEMESÍ demanà fa quasi  un mes en plenari que els suposats passos de vianant del carrer Cervantes es pintaren d’acord amb el que indicava l’article 168 del RD 1428/2003 (Reglament General de Circulació), el ben cert és que els responsables polítics municipals han fet cas omís d’aquest prec i no han donat les ordres oportunes per reparar aquesta anomalia. Per a reforçar la seua petició el portaveu va llegir-hi l’apartat c) d’eixe article que descriu els passos de vianants com «una sèrie de línies de gran amplària… paral·leles a l’eix d’aquesta i formen un conjunt transversal a la calçada«. Això és el que la gent coneix com un «pas de zebra» de tota la vida, i allò que el Ministeri de Foment i la normativa designa com a «marca vial M-4.3»
No sabem ben bé per què en la principal via d’entrada al casc històric, el recentment remodelat carrer Cervantes, els passos de «vianants» que s’ha pintat sense respectar la normativa vigent. En compte d’eixes franges blanques que el RD diu que han de tenir 4 metres de llargària -o en el seu defecte 2’5 metres en carrers estrets- s’han pintat «dues línies transversals i paral·leles sobre la calçada«. Per tant el que en realitat s’ha pintat és el que la normativa i el Ministeri defineixen com a «pas de ciclistes» o «marca vial M-4.4«.
Eixa substitució de passos de vianants per ciclistes posa en perill la integritat dels vianants que pensen que creuant per ahí tenen preferència, quan en realitat, codi en mà, no en tenen, la té el cotxe. Al mateix temps enviem un missatge equivocat al conductor ja que li diem que per ahí no van a creuar vianants, tot i que existisquen senyals verticals que anuncien passos de zebra que després no estan pintats com a tals. A això cal afegir que el conductor en eixe carrer no té l’impacte visual d’advertència clar que és el pas de vianants o «pas de zebra». Ell sols veu unes línies que li diuen que per ahí poden passar ciclistes, però que no li adverteixen que per ahí poden passar vianants. Els passos de zebra cada pocs metres, en un carrer tan llarg, conviden a anar amb precaució. No obstant la imatge actual és ben diferent. Les marques actuals es veuen molt menys i no criden tant l’atenció del conductor. Adoptar aquesta solució en altres llocs d’Algemesí potser no siga tan preocupant, en aquesta carrer ho és.
El ben cert és que considerem que no respectar al carrer Cervantes aquesta normativa de seguretat vial és irresponsable. Fa un mes que M+S ALGEMESÍ els va advertir que s’estava jugant amb la integritat física de les persones però sembla que als responsables polítics actuals, i en concret a l’alcaldessa com a màxima responsable, els dóna igual. A més del tema de seguretat física, que és el que més ens preocupa, l’ajuntament està incorrent també en un tema de responsabilitat civil. Qualsevol conductor que causés qualsevol lesió a un vianant en algun d’aquests pseudopassos de vianants podria actuar contra l’ajuntament per eixa senyalització deficient. I el propi vianant també podria fer-ho.
M+S ALGEMESÍ vol recordar-li novament a l’equip de govern que s’han pintat passos de vianants no ajustats a la normativa legal i li demana de manera urgent que es pinten els passos tal i com pertoca,  perquè sols així es contribueix a garantir la integritat física dels nostres ciutadans i ciutadanes. M+S ALGEMESÍ vetlla i vetllarà sempre pel benestar i la seguretat de la ciutadania.
Font: Més Algemesí