Ens alegrem que l’equip de govern ens faça costat però lamentem que no hagen estat ells els que hagen investigat i posat el tema en mans de qui pertocava.

A més de les irregularitats sobre 2012 que explicàrem ahir la compra d’altres leds en 2013 i 2014 resulta, almenys des del punt de vista polític, poc transparent. I ho és perquè el nivell d’implicació i de tutoratge que exercí l’anterior alcalde sobre aquestes adquisicions no és normal. Fou ell en persona qui presentà els representants d’INELCOM als tècnics municipals, donat que l’ajuntament mai havia treballat amb aquesta empresa, de manera que no és exagerat afirmar que INELCOM “entrà en l’ajuntament de la mà del Sr Alcalde”. La implicació i seguiment eren tan elevats que no sols la factura pro-forma de 2012, amb la que es comença habitualment el procés d’adquisició, anava a nom personal de l’ex-alcalde, sinó totes les factures pro-forma de les compres de 2013 i 2014, en total 5 més, van al seu nom.
Fou ell qui prengué la decisió inicial de comprar a INELCOM i qui continuà prenent-la. M+S ALGEMESÍ ha pogut constatar en els expedients de la compra de 2013 -altres 360.000€- que novament ho decidí sols el primer edil. No és fins octubre de 2014, amb 720.000€ gastats i 3700 leds comprats, quan apareixerà el primer informe tècnic amb data 1 d’octubre. En ell es deia que, donat que la major part de leds s’havien comprat a aquesta empresa, semblava lògic que continués subministrant els leds. El més significaciu, però, és que aquest informe, que se suposa que deuria ser previ a la comanda, és posterior. L’adjudicació de 2014 és, si més no, estranya. Per una banda sembla que es realitza en una Junta de data 1 d’octubre, com l’informe, però en realitat és anterior ja que existeix una providència d’alcaldia de 19 d’agost, que sota el mateix argument que l’informe posterior, adjudica la comanda de 215.000€ a INELCOM. A la vista de la documentació queda clar que la decisió d’adjudicació sorgia sempre del Sr Alcalde i no es devia a motius tècnics, donat que en 2012, 2013 i 2014 decidí comprar-los leds per valor de 935.000€ sense cap aval tècnic previ. En 2015, quan es gestiona la segona adquisició de 2014, torna a passar el mateix: factura pro-forma a nom de l’alcalde de data 26 de gener, providència del mateix dia adjudicant el contracte a INELCOM i acord de Junta del dia següent adjudicant-lo-se’l de nou. És evident que després de 2012 es cuidaren més les formes, les adjudicacions sí se feien en Junta de Govern, però la decisió de a qui comprar, sense criteri tècnic previ, era exclusiva del primer edil que feia i desfeia a voluntat.
Tot i que el PP d’Algemesí demane auditories, en el cas dels leds queda clar que des del punt de vista ètic i polític les decisions són més que qüestionables. Caldrà veure ara si ho són també des del punt de vista jurídic. Com que això no ens correspon decidir-ho a nosaltres M+S ALGEMESÍ ha posat aquest matí en coneixement de la fiscalia d’Alzira una breu explicació del que ha esbrinat, així com aquella documentació més significativa del que considerem que són una sèrie d’irregularitats. Partit de la presumpció d’innocència que ens empara a tot considerem que aquests fets deuen ser investigats pel ministeri públic, tot i que ha de ser ell qui decidisca això.
Ens alegrem també que el criteri de la Sra Alcaldessa sobre aquest darrer punt siga el mateix que el nostre. Lamentem, però, que en un tema tan important com aquest es limite a “pujar-se al nostre carro” i no a “tirar del carro”. L’obligació de l’equip de govern era haver investigat ells aquest tema, haver-lo tret a la llum i haver anat a la fiscalia. Ella mateixa i tres regidors més estan cobrant diners públics per, entre d’altres coses, ocupar-se d’açò, però ha de ser M+S ALGEMESÍ, sense cap regidor alliberat, qui es preocupe per aquestes coses. No obstant això és una bona notícia que en aquesta ocasió coincidim en aquest punt.
Esperem que el fiscal no sols investigue què ha passat en Algemesí, sinó tot el sistema de compra de leds posat en marxa pel PP valencià, donat que un sistema pensat per a que la decisió d’adjudicar un milió d’euros a una empresa depenga sols de la voluntat d’una única persona, amb els riscos que tot això comporta, és un sistema pervers.
Font: Mesalgemesí