La Majoria d’inversions acordades, incloses les dels pressupostos participatius, estan sense executar. No té sentit aprovar un nou pressupost que no van a executar.
Amb motiu de l’actual procés de pressupostos (pseudo)participatius M+S ALGEMESÍ ha estat revisant el nivell d’execució dels acords a què arribarem en l’aprovació dels pressupostos municipals. Tot i que intuíem que el nivell era baix, el ben cert és que fins i tot nosaltres mateixos ens hem sorprés de la pràcticament total inexecució. La majoria de partides relatives a inversions estan sense executar i sense concretar. Fins i tot aquelles que ells mateixa habilitaren o es comprometeren a executar.
El cas paradigmàtic és la partida relativa a la creació d’una oficina «horitzó 2020«, que tot i no ser pròpiament una inversió, fou una partida relativa a la promoció empresarial en la que ells insistiren molt. Inicialment volien invertir més de 40.000€, però finalment acordàrem, per al primer any, 27.500€. La partida està sense tocar, sense cap tipus de «reserva de crèdit», és a dir ni s’han gastat res, ni tenen «bloquejats» els diners perquè ja hi ha un projecte concret per a gastar-se’ls. És a dir, no sols no han dut endavant el projectes que nosaltres introduírem, sinó que tampoc han desenvolupats aquells que són genuïnament seus, la qual cosa ja demostra la desídia total que tenen.
Tampoc s’han esforçat per donar compliment a les dues partides que habilitaren ells en relació als pressupostos participatius. En la primera, la biblioteca del Raval, dotada amb 110.00€, han gastat per ara 20.000€ i hi ha una reserva de crèdit de 10.000€ que estan a punt de pagar o gastar-se. Els 80.000€ restants estan per adjudicar, principalment perquè no s’ha pres la molèstia suficient en solucionar el problema d’aconseguir uns terrenys que ara per ara són de Conselleria. Si mirem la partida corresponent a l’altre projecte que assumiren, la millora dels accessos als col·legis, de 25.000€, la tenen ahí bloquejada, però no han executat res, ni han adjudicat res. És a dir , la paràlisi d’aquest equip de (no) govern és tal que ni tan sols els projecte que els interessen o els que es comprometen amb la ciutadania no els tiren endavant.
Semblantment passa amb aquelles partides que promogué M+S ALGEMESÍ i que pactàrem. Inicialment acordàrem habilitar una partida de 110.000€ per a la rehabilitació del Teatre Jaume I, partida que amb el romanent arribà fins als 190.000€. Compromisos o obligacions de pagament? Zero euros. Està sense tocar i sense previsió de tocar. La partida inicial de Foment de la bicicleta, que després es reconvertí en la d’inversió per a la creació de nous carril-bici i dotada amb 107.500€ igual: zero euros d’obligacions comptables. Altra partida íntegra sense tocar i sense previsió de tocar. També estan sense tocar els 21.000€ que pactàrem destinar als panells municipals d’informació o els 45.000€ de la rodona de la creueta. Són massa diners sense invertir en necessitats del poble a falta de 3 mesos d’acabar l’any.
Semblantment ha passat amb la partida en la que nosaltres mostràrem més interés en els pressupostos anteriors, la de Recinte Firal. De la partida, que ascendia a 100.000€ sols s’han gastat 13.000€ i no pròpiament per al recinte firal, sinó més bé per a l’adquisició d’uns terrenys del passeig fluvial. No existeix cap projecte ni estudi relatiu al recinte, ni cap interés en fer-lo.
Estem parlant de quasi mig milio d’euros que deurien estar en vies, almenys d’execució, amb projecte dissenyats, amb contractes adjudicats o obres fent-se, però que simplement els tenim ahí. No recaptem diners als ciutadans per a tenir-los després guardats en el banc, els recaptem per a fer inversions que milloren el poble. I això no s’està fent per la inoperància de l’equip de govern. L’equip de govern no sap marcar pautes als tècnics, ni sap fer les gestions en València per a solucionar els problemes que no depenen d’ells. Tenim un equip de govern que passa de millorar el nostre poble. Els fets ho demostren. L’any passat ens alegràrem molt de pactar uns pressupostos amb ells, però veiem que això és paper mullat, que tan se val que els aprovem o no, perquè després no els executen. I és evident que allò que val és l’execució de les partides, no l’aprovació. M+S ALGEMESÍ se sent profundament enganyat per aquest equip de govern, inoperant, equip del qual esperem ben poc. Donada l’experiència, considerem que té poc de sentit pactar amb ells uns pressupostos que després no van a executar. No ens tornaran a enganyar. Que executen primer aquests.
Font: Més Algemesí