La nova manera de calcular en 2016 les retribucions de la policia fa que es cobren hores extres tot i estar de baixa, i que es puguen cobrar hores de festius no treballats.
M+S ALGEMESÍ no pot manifestar més que el seu estupor i fins i tot la seua indignació per la política relativa a les hores extres que ha seguit l’actual equip de govern. Cal recordar que quan estava en l’oposició el grup municipal EU, que és qui té la competència de personal, sempre ha criticat l’excés de diners pagat en hores extres a nivell municipal, però ara resulta que no sols no han reduït la quantitat d’hores extres sinó que les han augmentat considerablement. L’any passat es pagaren un total de 237.360€ en hores extra. Enguany eixa mateixa partida ha ascendit a 317.584€. És a dir, en 2016 s’han pagat 80.224€ més d’hores extres que en 2015, o el que és el mateix, la despesa en hores extres s’ha incrementat un 33’8%. A eixes xifres cal sumar-li el complement de productivitat, 70.034€ en 2016 i 83,213€ en 2015, complement que com veiem ha baixat. Així i tot, l’increment de despesa del conjunt d’hores extres i productivitat és de 20’9%, la qual cosa és una barbaritat. I més tenint en compte que no entenem que aquest increment es dega a un major i millor servei, sinó que l’increment de la despesa es deu a l’erràtica política de personal que s’està seguint caracteritzada per no tenir cap criteri concret.
On més s’està notant aquest erràtica política és al Departament de Policia, que és on majoritàriament es fan les hores extres i on més s’aplica la productivitat. En 2016, dels 387.618€ que s’ha pagat en hores extres i productivitat, el 75% correspon al Departament de Policia, és a dir 291.033€. En 2015 les hores extres i la productivitat de la policia ens costaren 233.119. O el que és el mateix l’increment de la despesa d’hores extres i productivitat en la policia ha estat un 24’8%. La pseudojustificació que utilitzen és que hi ha molta gent de baixa, la qual cosa falta per veure si hi ha més gent de baixa que en anys anteriors. El problema no està en que hi haja gent de baixa, sinó en que s’opta per la via fàcil per al polític, pagar hores extres que les paga el ciutadà, i no per portar a agents en comissió de servei o en substituir a eixes persones amb interins.
De fet el problema principal és un problema de fermes política i de voler mirar cap a altre costa. A l’any 2016 el nou equip de govern acordà, pel que fa a la policia, un nou sistema de retribució de la jornada laboral que implicava que els dies festius que s’havien de treballar al llarg de l’any serien 8 -i que es cobren a un preu més car en concepte de gratificació- i que tots farien 4 dies operatius més extra com a mínim. Aquest 8 festius i aquest 4 dies -amb independència que es feren més festius o menys- es cobrarien prorratejats cada mes, i ho han acomplert al peu de la lletra perquè es paguen automàticament es treballen o no. De manera que al final de tot plegat, durant tot l’any, hem estat pagant entre 116€ i 174€ cada mes a gent que està de baixa. És inexplicable que un funcionari que estiga de baixa puga cobrar hores extres i productivitat, i això ha està permés i consentit tant pel regidor de personal com per la pròpia alcaldessa que tots els mesos signa que es paguen hores extres que no s’han fet. El fet de prorratejar aquests festius sense cap tipus de control implica que depenent dels torns, hi ha funcionaris que cobren 8 però en poden fer més, però també hi ha d’altres que cobren els 8 però fan menys. Evidentment la també hi haurà que fa els 8 festius i cobren els 8 festius. Grosso modo, i amb les dades dels decrets que tenim en la mà, entenem que l’ajuntament ha pagat entre 5.000€ i 10.000€ corresponent a hores extres que no s’ha fet, la qual cosa ens sembla intolerable per no utilitzar altres expressions més fortes.
Des de M+S ALGEMESÍ no podem més que demanar que es pose fi a aquest balafiament dels diners públics, que s’investigue què ha passat, que es paguen sols les hores que s’han fet i sobretot que es canvie radicalment de política de personal donat que s’han descontrolat injustificadament el número d’hores extres realitzades.
Font: Més Algemesí