Mentre altres Ajuntaments començaren a recollir instàncies el 25 de gener Algemesí obri el termini el 20 de març. I ho fa prescindint de fer una oposició.
A principi d’any la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere decidia treure unes subvencions per a substituir l’actual servei d’atenció a la dona -Infodona-, gestionant a través de l’empresa EULEN, per tal que els ajuntaments prestaren directament eixe servei amb funcionaris interins contractant Agents d’Igualtat amb una titulació mínima d’un Màster sobre Igualtat o un curs de 250 hores.
Altres ajuntaments es posaren les piles i a finals de gener posaren en marxa el mecanisme de selecció del personal fent exàmens per seleccionar els millors. Així, ajuntaments com el de Carcaixent o el de Xàtiva prenien aquesta decisió el dia 25 de gener o abans. La inoperància de l’equip de govern de l’ajuntament d’Algemesí prengué eixa decisió en la Junta de Govern Local el dia 3 de març es a dir 2 mesos després. Això ha fet que les bases es publicaren al BOPV el dia 20. La subvenció, de 25.000€, s’atorga per tal que l’Agent d’Igualtat estiga contractada a partir del dia 1 d’abril i fins final d’any. A la resta d’ajuntaments, que sí que han fet les coses com pertoca, això serà possible. A Algemesí el termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 27 i per tant, tenint present que cal publicar la llista provisional i definitiva d’admesos, i després caldrà convocar-los a una entrevista la selecció no estarà closa abans de 5 o 6 d’abril.
Una vegada més a l’ajuntament d’Algemesí les coses es fan de pressa i malament. i no per culpa dels tècnics, sinó dels polítics. En la Comissió Informativa de 15 de febrer, i al voltant d’una moció relativa al 8 de març, M+S ALGEMESÍ sol·licitava precisament transformar l’actual servei d’Infodona externalitzat en un servei atés per personal públic. Però ens quedàrem amb els ulls a quadres quan ens trobàrem amb una oposició ferotge de la pròpia regidora d’Igualtat a que aquest servei fos prestat per funcionaris elegits segons els principis de mèrits i capacitat i mostrava el seu desacord en acollir-se a aquesta subvenció. Finalment quinze dies després de dir-ho nosaltres el sentit comú imperà en l’equip de govern i a principi de març ho acordaren.
No entenem com un equip de govern «progressista» té aquest interés en continuar externalitzant un servei públic que ell pot prestar i per al qual se li ofereix una quantia important. Tenim un equip de govern lent en reflexes i sense iniciativa pròpia que, actuant conforme està actuant, perjudica els interessos de la ciutadania. En un tema com igualtat s’ha de tenir les coses molt clares i no es pot dubtar en qüestions tan bàsiques com aquestes.
Però el problema no acaba ací. Mentre que altres ajuntaments com els abans citats de Carcaixent o Xàtiva han optat pel sistema de concurs-oposició, introduint un examen per tal de seleccionar al treballador/a, en Algemesí no es farà cap examen, sinó que se seleccionarà a través dels mèrits, formació i d’una entrevista que val el 25% de la puntuació i que pot arribar a ser decisiva. Algemesí puntua l’entrevista amb 5 punts de 20, Carcaixent, per exemple, amb 2 punts de 32 i Xàtiva prescindeix d’aquesta fase més subjectiva, Des de M+S ALGEMESÍ no podem més que elevar la nostra queixa sobre el sistema elegit donat que açò permet favoritismes i dóna massa pes a un favor tan subjectiu. Donat que estem parlant d’una plaça d’un tècnic superior pertocava, si s’hagueren fet les coses bé, fer una o dues proves objectives eliminatòries basades en coneixements objectius. D’aquesta manera la selecció es presta a favoritismes selectius que pensem que és el que es busca en aquesta ocasió.