Al plenari de març, a proposta de M+S Algemesí, es va a aprovar el fraccionament dels impostos per a 2017 però la regidoria d’hisenda ha passat del tema i no serà possible.
En març del present any el ple de la corporació aprovava i debatia la proposta de MÉS ALGEMESÍ d’elaborar un «Pla de Tributs Personalitzat» (PTP) per tal de permetre a la ciutadania d’Algemesí pagar els impostos locals de manera fraccionada. En concret s’aprovà poder fraccionar, per a 2017, l’IBI i l’impost de circulació, i poder pagar-los bimensualment, trimestralment o semestralment. La nostra proposta era poder-los fraccionar tots, i a més en dotze mensualitats. En aquell moment, i tal i com ja informàrem, fou l’equip de govern el que «aigualí» la proposta i la rebaixà al que finalment s’aprovà, però al capdavall es tracata d’un avanç que aprovàrem a plenari. No oblidem que, fins i tot per a facilitar-los la seua aplicació, presentàrem un model d’ordenança fiscal a tramitar.
En aquell moment s’acordà iniciar l’expedient, expedient que calia estar definitivament conclòs, per tal de ser efectiu, abans de 2017. Això implicava, com a mínim, presentar-lo per al plenari de hui per a realitzar l’aprovació inicial, cosa que evidentment no han fet. No sols no ho han fet, sinó que a més no ens han informat en la Comissió ni en cap reunió de què ha passat. I el que ha passat és ben senzill, l’equip de govern passa de treballar per facilitat la vida a la ciutadania. No han estat sobre el tema, no han fet un seguiment amb els tècnics de com gestionar el fraccionament, no han buscat les eines informàtiques per fer-ho… En definitiva han passat del tema. Al plenari de març simplement aparentaren estar al costat dels ciutadans, però quan ha arribat el moment de la veritat PSOE i EU han estat en contra.
El més greu de tot és que la regidora responsable del tema està alliberada a mitja jornada i el fraccionament tributari és l’acció política més important que tenia encomanada enguany. Tot i  que els ciutadans li hem pagat per encarregar-se de fer real tal fraccionament les notícies que tenim és que ni ho han intentat, ni s’ha preocupat per fer-ho. Aquest és un exemple més del desgovern que impera al si de l’ajuntament, amb uns polítics sense iniciativa i que passen de complir els acords de plenari als quals ells, per guardar les aparences, se sumen.
Començarem l’any tributari sense haver modificat l’ordenança, i encara que aquesta s’aprove a principi d’any el que és evident és que la seua aplicació no tindrà l’acceptació que tots volíem pel simple fet que el seu èxit no depèn sols d’aprovar una ordenança sinó de fer una bona campanya d’informació i de facilitar els tràmits, per a la qual cosa encara es necessita més temps que el mes d’exposició al públic del canvi normatiu. Aquesta campanya calia haver-se iniciat en setembre, haver facilitat els impresos, haver posat als funcionaris a atendre els dubtes, haver-la difós per la televisió local i el BIM. Res, absolutament res d’això s’ha fet. Han tingut més de mig any per fer la campanya i adaptar les ordenances i però ni s’han preocupat del tema. Els primers damnificat són els més de 700 ciutadans que ja estan fraccionant mensualment el pagament d’impostos com l’IBI… però pagant interessos. Amb la seua desídia PSOE i EU penalitza al pobre que ha de pagar recàrrec quan podria no fer-ho. Ells hagueren estat els primer beneficiats. I els segons la resta de la ciutadania que podrien administrar millor i més còmodament la seua economia.
M+S ALGEMESÍ lamenta profundament l’absolut desinterés per facilitar la vida al ciutadans d’un equip de govern que se li ompli la boca anomenant-se progressista. Una vegada més queda palés l’error que han comés vetant-nos i impedint una reconfiguració forta de l’equip de govern que evitara açò. Ens volien callats però no anem a callar-nos davant d’agressions com aquesta als interessos de la ciutadania.
Font: Més Algemesí