piscina descubierta algemesi-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíLa Veu d'Algemesí-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesí

Estat actual de la piscina. LVA

El juliol de 2017 aprovàvem 80.000€ per fer els projectes arquitectònics de la piscina d’estiu i la casa de la música. no els va encarregar. enguany hem tornat a posar 50.000€ per a la piscina. comença a gastar-los en altres coses.

Fa exactament un any, el 31 de juliol aprovàvem per unanimitat incrementar la partida “Redacció de treballs tècnics”. Passava de 21.361€ a 101.361€. L’increment de 80.000€ pactats per tots els partits era per a destinar-los a la redacció de projectes arquitectònics, en concret als de la rehabilitació de la piscina del Raval i al d’una altra Casa de la Música.

En aquell plenari, i tal i com consta a l’acta, el portaveu de M+S ALGEMESÍ va defensar clarament que “cal buscar una solució per a una piscina descoberta”. Aquesta necessita la tornàrem a destacar en la nota de premsa del dia següent que acabava explicant que “hem acordat destinar una part d’aquests diners al projecte arquitectònic de la piscina del Raval. Molta gent a Algemesí reclama una piscina descoberta. Aquest és el primer pas cap a eixa piscina que tots volem que estiga feta en el menor temps possible.” El manament amb fets i paraules a l’alcaldessa estava clar: devia encomanar el projecte de la piscina. I posàrem a la seua disposició els diners.

Però el seu crònic desinterés per atendre les necessitats del poble ha fet que la decisió de fa un any no servisca per res. Acabà l’any i l’alcaldessa no va encomanar ni l’estudi de la piscina ni el de la Casa de la Música. De fet es tancà l’exercici de 2017 amb 83.000€ de la partida per executar. Sols havia gastat en projectes arquitectònics 18.000€. Eixe increment de 80.000 no va servir per a res. En aquests moments eixa partida continua tenint 76.000€ per executar, part d’ells estan compromesos per altres estudis però no pel de la piscina. Existeix també als pressupostos d’enguany, pactats entre l’equip de govern i M+S ALGEMESÍ, una partida extra de 50.000€ destinada a la piscina d’estiu. També es podria pagar d’ahí o utilitzar-la, per exemple per enderrocar la piscina del Raval. Però no sols no s’ha fet això, sinó que l’alcaldessa ja ha utilitzat 2.600€ per altres coses.

Informem a la sra alcaldessa que és impossible rehabilitar la piscina del Raval, o fer-ne una nova, si no existeixen uns plànols, un projecte tècnic. Conforme diguérem fa hui exactament un any, eixe és el primer pas. Però la persona que l’ha de donar, la sra alcaldessa passa de donar-lo. Els polítics posàrem en juliol de 2017 en la seua mà els diners per fer el projecte, als caòtics pressupostos participatius la ciutadania els ho va demanar, al pressupost de 2018 tornàrem a posar una partida. Però el fets ens demostren clarament que fer la piscina descoberta no és cap prioritat per a l’alcaldessa. Si ho fos ja tindríem damunt la taula el projecte arquitectònic, o almenys estaria encomanat. Però ni una cosa ni l’altra.

Ara, per dissimular la seua ineptitud la darrera criaturada que se li ha ocorregut és preguntar a l’instagram què és més prioritari, una piscina o un trinquet. Tenim clar què ha votat l’alcaldessa: cap de les dues. Per a ella no és prioritari ni la piscina ni el trinquet, perquè no fa res ni per una ni per l’altra. És lamentable que per dissimular la seua ineficàcia com a gestora intente confrontar diferents necessitats del poble. Preguntar això a la ciutadania és igual d’estúpid que preguntar a un xiquet a qui vol més, a papà o a mamà. Piscina i trinquet són dos projectes importants, que estan en fases diferents i que duen ritmes diferents. Resulta patètic qui ha de conciliar interessos es dedique a confrontar a ciutadans presentant-los com a contraposats.

El que ha de fer és guanyar-se el jornal fent ús dels instruments que se li donen. Que estudie si hi ha cap impediment tècnic o legal per rehabilitar la piscina al Raval, si opten per rehabilitar-la o fer-ne una nova, i que encomane ja el projecte. Més treballar i menys xorrades.