En 2015 reberem 8.540€ per l’agència «amics», destinats a accions al raval, però enguany ni s’ha sol·licitat l’ajuda que sí apareixia als pressupostos.
És per coses com aquestes per les que pensem que sí que cal una reestructuració de l’equip de govern i l’establiment d’una nova dinàmica de govern. L’actual configuració i concepció de l’equip de govern fa que subvencions que fa anys vénen sol·licitant-se i concedint-se s’hagen deixat de sol·licitar o, en altres casos, que la seua quantia siga inferior.
Així ha passat amb una subvenció abans rebíem per a l’Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS). En 2015 rebérem una subvenció de 8.540€. És una subvenció que concedeix la Conselleria d’Igualtat i que reben la majoria de pobles grans del País Valencià. En Algemesí aquesta subvenció està vinculada a les accions que es desenvolupen al Raval i a projectes que confinança l’ajuntament d’Algemesí com el projecte RIU.
La nostra sorpresa ha estat majúscula al comprovar que al DOGV d’ahir apareixia la relació d’ajuntaments subvencionats i les quantitats concedides el nostre poble no hi figurava, ni en les subvencions atorgades ni les denegades. Aquesta és una subvenció que estava pressupostada com a ingrés en els pressupost actual, és a dir, es comptava amb ella per a quadrar els números. Certament la quantitat és xicoteta en relació al pressupost i és evident que no el va a desestabilitzar, però és significatiu que un equip de govern que no deixa de proclamar el seu tarannà social no estiga atent a aquest tipus d’ajudes o subvencions. Quan parlàvem que l’actual equip de govern no executava els pressupostos no ens imaginàvem que tampoc els executava pel que feia a atreure ingressos.
No oblidem, a més, que la regidora de Benestar està alliberada i que per tant té temps suficients per interessar-se per aquestes qüestions. No és una subvenció nova que  no sàpiguen que va a convocar-se. És una subvenció que s’ha sol·licitat tots els anys i que se sabia que anava a eixir. Res costava fer un seguiment. No és ella qui ha de fer els tràmits ni omplir els expedients però sí la que ha de donar l’ordre per a que se sol·licite. I pel que siga això no s’ha fet.
No sabem on està el problema. però el que és evident és que caldrà revisar què s’ha fet mal per a evitar que en 2017 torne a passar el que enguany ha passat. I més tenint present que és una subvenció destinada a fomentar la integració i la convivència al barri del Raval, objectiu que ha de ser prioritari per a un govern progressista. Per a aconseguir aquest objectiu mai tindrem suficients recursos, i si no s’aconsegueixen els perjudicats no són els polítics ni els funcionaris, sinó als ciutadans més desafavorits. És a ells a qui perjudica aquesta mala gestió.
Demanem a la sr Alcaldessa, com a darrera responsable de tot el que passa a l’ajuntament, que deixe a banda la seua preocupació per les formes i es fixe més en el fons, en el vertader problema que té Algemesí que no és altre que necessita un autèntic canvi en la forma de governar. S’equivoca totalment si pensa, conforme ha afirmat, que és M+S ALGEMESÍ qui necessita entrar a formar part del govern. No necessitem entrar a formar part d’un equip de govern que, conforme es demostra amb aquesta informació, no gestiona adequadament la institució. És Algemesí qui necessita que aquestes coses no tornen a passar, i per això, perquè molta gent ens ho ha demanat, volem que es reconfigure un nou equip de govern sobre unes bases diferents i amb una dinàmica diferent. Però pel que sembla ells no tenen clar que el nostre treball puga servir per a millorar el poble. Però nosaltres pensem que almenys podem aportar idees per millorar el funcionament de la institució i amb independència del resultat final els animem a posar en pràctica algun dels suggeriments que els fem per tal d’evitar açò. Aquesta subvenció no s’hagués perdut si estigués en funcionament eixe òrgan de coordinació que els proposem entre polítics i tècnics, per exemple.
Són aquest tipus de disfuncions les que deurien preocupar a la màxima autoritat, disfuncions que sembla que no li preocupen massa. A nosaltres, com a algemesinencs i algemesinenques, sí que ens dol que aquestes coses passen. Ens preocupa que les coses no estan anant bé i ens preocupa que després d’oferir-nos a ajudar, sense que això implique que deixem ja de fer la nostra missió de control de l’equip de govern, la seua resposta siga més bé tèbia i lenta. Quantes subvencions hauran de  pedre’s o quantes partides de despeses caldrà deixar inexecutades per tal que l’equip de govern accepte que cal canviar el rumb i la dinàmica actual de funcionar? Veiem un clar desinterés per part de l’equip de govern a canviar l’status quo existent, tot i que eixe immobilisme implique perdre diners o no gestionar els que es tenen.
Font: Més Algemesí