NO PUBLICA TRIMESTRALMENT ELS CONTRACTES ADJUDICATS. ACORDÀREM, A MÉS, QUE ABANS D’ADJUDICAR-LOS SE’LS DONARIA PUBLICITAT PER FACILITAR LA PRESENTACIÓ D’OFERTES
Els anomenats contractes menors són els que no superen els 18.000€ en serveis i adquisicions de béns o els 50.000€ en obra pública. La llei permet que l’administració -és a dir el polític- adjudique directament el contracte sense cap tipus de publicitat o concurs. El polític pot adjudicar-lo a qui considere convenient sense necessitar de justificar el perquè l’adjudica a tal empresa o persona. La llei ho permet per qüestions d’agilitat. Però l’agilitat que sempre hem de buscar no està renyida amb la transparència.
Aquesta proposta formava part del nostre programa electoral i posteriorment s’incorporà com a punt 106 de les 115 propostes que conformaren el programa de govern, en l’apartat de Transparència. En ell s’indica: «Contractes menors: crear un llistat d’empreses locals que vulguen formar part de la llista de subministradors de materials i serveis.
No entenem per què, si forma part dels acords un punt tan senzill d’executar no s’ha posat en marxa i més quan s’ha creat una nova regidoria de transparència a principi de legislatura, que fou assumida per la pròpia alcaldessa, però que té deixada de la mà de Déu. No oblidem que tot i ser obligatori per llei, i tot i haver acordat la creació d’un Portal de la Transparència, aquest ni està ni se li espera. Cal reconèixer que a nivell intern el nou equip de govern facilita molt més la tasca als regidors que estem fora que l’anterior equip, que posava molts més obstacles. No obstant aquesta facilitat no es tradueix a l’exterior. La ciutadania té menys informació ara al seu abast que abans.
L’alcaldessa ha fet un clar deixament de funcions com a regidora de transparència incomplint sistemàticament la LLEI 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.  Aquesta, al seu article 9 indica clarament que  «La publicació relativa als contractes menors es realitzarà, almenys, trimestralment.»
No cal dir que l’ajuntament no fa això ni ho té previst. I això que és una obligació legal. Però nosaltres no sols volem que es publique a posteriori una vegada adjudicats, sinó també a priori. Tal i com s’acordà, també a aquest tipus de contractes menors cal donar-los publicitat abans, tot i que no siga obligatori per llei. Entenem que cal ser molt autoexigents en aquest aspecte i per això pensem que cal trobar un equilibri entre l’agilitat i la transparència.
Per això proposem la creació d’una sèrie de llistes de distribució –llistes de correus- on voluntàriament s’apunten aquelles empreses o autònoms locals que vulguen treballar o servir a l’ajuntament. Cada vegada que hi s’hi tinga una necessitat s’enviaria un avís a les empreses o autònoms del ram per tal de convidar-los a que presenten ofertes.. Fins i tot proposem que per als contractes més elevats -superiors a 12.000€ en prestació de serveis o 30.000€ en obra pública- s’envie a la llista de distribució però també es penge a la pàgina web municipal. Per als contractes inferiors a 3.000€ -serveis- o a 10.000€ -obra- no seria obligatori el difondre-ho a través de la llista, però sí aconsellable.
Es tracta en definitiva de posar la màxima transparència al procediment d’adjudicacions de contractes menors i evitar la suspicàcia que puga despertar el que la seua adjudicació puga ser decidida per una única persona. No oblidem que tot i que aquests contractes són menors l’ajuntament n’adjudica molts.
Aquestes mesures que fomenten la transparència són fàcils d’executar i sols depenen de la bona voluntat del polític, i per això hem presentat una moció per revertir aquesta situació. Dissortadament tant en aquest tema com en altres estem descobrint que estem davant un equip de govern, al qual donàrem la confiança, que no es posa les piles, un equip de govern sense iniciativa, que no fa més que equivocar-se i que no té clar el rumb cap on va. Esperem que almenys açò siguen capaços de posar-ho en marxa. M+S ALGEMESÍ té la impressió que l’alcaldessa passa olímpicament dels 115 que li permeteren arribar al càrrec, els quals rarament menciona, i els quals rarament té intenció d’executar. Esperem que aviat rectifique eixe desinterés.
Font: Més Algemesí