beca-post-grau-patrimoni-algemesi la veu d'algemesíL’alcaldessa, regidora de transparència, passa olímpicament de complir el principi de «publicitat activa» que marca la llei. per què no interessa que es conega?. 
El dia 7 del passat mes la Diputació concedí una beca «Post Grau» a l’ajuntament d’Algemesí, consistent en una beca de 1.000€ durant 6 mesos per a dur endavant un projecte d’investigació història al voltant de la Festa d’Algemesí. El passat dia 16 de desembre l’ajuntament aprovà en una Junta de Govern Local les bases per a seleccionar als candidats. Però el procés de selecció està marcat absolutament per l’obscurantisme. De fet M+S ALGEMESÍ s’ha assabentà ahir de l’existència de la beca de pura casualitat. Hui quasi un mes després hem rebut l’acta de la Junta.
Hui també hem pogut comprovar com la convocatòria per a adjudicar la beca no es troba exposada al tauler de notificacions de l’ajuntament, la qual cosa no sabem si és legal. Tampoc s’ha difós en facebook, ni s’ha fet cap tipus de publicitat en la pàgina web municipal. No hi ha cap enllaç directe en la pàgina inicial ni s’ha fet cap nota de premsa. Per a accedir a les bases de la convocatòria s’han de passar per quatre pantalles i sols les pots trobar si saps que estan publicades, cosa que quasi ningú sap. L’equip de govern incorre doncs en una infracció de la Llei 2/2015 sobre transparència que en l’article 8 estableix com a obligació de l’administració respectar el principi de «publicitat activa» segons el qual la informació «es publicarà de forma clara, estructurada, comprensible i fàcilment localitzable«.
No sols això, també falta a les pròpies bases de la Diputació, que en la base cinquena, sobre la selecció de destinataris, indica que en la selecció l’ajuntament ha de garantir «el compliment dels principis de publicitat, concurrència i transparència«. És evident que si no es posa la informació ni en el tauler d’anuncis oficial, i si no es dóna publicitat a través de notes de premsa, xarxes socials o missatgeria instantània s’està incomplint el principi de publicitat activa que marca la llei.
Per si l’obscurantisme fóra poc, tampoc el termini de publicació i d’acabament de la presentació de les sol·licituds no queda gens clar. Segons s’indica a les bases el termini és de quinze dies des de la publicació de les bases, però en cap lloc s’indica en quina data s’ha publicat les bases. A la pàgina web sols s’indica que el termini de presentació acaba el dia 17 de gener però resulta impossible saber si s’està respectant o no eixos quinze dies. Estem parlant doncs d’una convocatòria d’una beca que en teoria es penja en eixa «subpàgina» el dia 23 de desembre i que fins ara, dia 9 de gener, no se li ha donat cap difusió més. No podem entendre aquesta manca de publicitat i de difusió a no ser que es tinga interés que no es presente quasi gent o que sols es presente qui a l’equip de govern li interessa. No donar-li difusió a l’existència d’una beca de 6.000€ en els temps que corren porta a pensar això.
Aquest obscurantisme resulta, a més, doblement incomprensible. En primer lloc perquè és una oferta dirigida a gent amb estudis universitaris d’Història, professionals que normalment no tenen una gran oferta de beques en la convocatòria de «La Dipu et beca» d’estiu. I en segon lloc perquè la responsable de la transparència és la pròpia alcaldessa, però ja ens té acostumats a aquest jocs foscos. No podem oblidar que ja a principi de legislatura atorgà per baix mà un despatx oficial a un militant d’un partit de l’equip de govern que no era ni treballador municipal ni treballador de cap empresa adjudicatària. En l’ajuntament d’Algemesí qui deuria donar llum dóna fum.
Però si l’ajuntament no informa ho farà M+S ALGEMESÍ. Anem a fer una campanya de difusió a través de whatsapp, facebook, twitter i pàgina web per tal que tots els interessats puguen presentar el seu projecte. També sol·licitarem demà que almenys s’amplie el termini de presentació d’instàncies almenys una setmana més, donat que no es tracta de presentar sols la instància, sinó també una descripció del projecte. Volem evitar qualsevol favoritisme. Actuant així sembla que l’equip de govern vulga evitar la concurrència competitiva inherent a aquest tipus de beques i atorgar-la fàcilment a alguna persona propera.
Els interessats o interessades en aquesta beca poden trobar tota la informació en  http://www.algemesi.es/va/page/dipu-post-0.
Font: Més Algemesí