ELS TÈCNICS INFORMEN QUE LES PROPOSTES QUE S’ENVIAREN AHIR ALS CONSELLS -SENSE INFORME- «NO QUEDEN PROU DEFINIDES ADEQUADAMENT PER A LA SEUA INCLUSIÓ EN EL PRESSUPOST«.
El procés d’elaboració de pressupostos participatius continua de desgavell en desgavell i és més propi d’una república bananera que d’un ajuntament democràtic. A l’article 8 de la Guia dels pressupostos s’indica textualment » La Comissió Reguladora té per finalitat garantir, en els termes del present reglament, la transparència i objectivitat del procés… sense oblidar que és la impulsora i la que gestiona el procés participatiu». Tal Comissió, en la que hi ha un membre de cada partit, no s’ha constituït, i això que ja s’ha procedit a la presentació i selecció de propostes. I no existeix la Comissió,  garant de la transparència i objectivitat, perquè l’equip de govern vol manipular en tot moment el procés, lamentablement amb la complicitat del PP.
De fet en el dia d’ahir s’enviaren als diferents membres dels Consells les propostes que suposadament han superat la revisió de l'»Oficina Tècnica«, sense que s’especifique a quina s’està referint, si a la d’urbanisme, contractació, econòmica… De fet ahir s’enviaren unes propostes que dijous i divendres han de votar els Consells sense que existira un informe que indicara el perquè eixes propostes havien passat el seu vist-i-plau ni sense indicar els criteris utilitzats. A la vista de la poca informació i transparència un regidor de  M+S ALGEMESÍ s’ha presentat hui al voltant de les 12:30 hores en les oficines municipals i ha preguntat en el Departament d’.Urbanisme i en la Secretaria General si ahir havien realitzat cap tipus d’informe tècnic avalant unes propostes i desestimant altres. La resposta ha estat que no s’havia realitzat cap informe. També ha contactat telefònicament amb el Departament d’Intervenció que ha contestat en el mateix sentit. Posat en contacte amb el regidor de Participació per a preguntar-li per l’expedient i l’informe li ha dit que després li l’enviava, cosa que ha fet a les 15:30 hores.
L’informe porta data deu hui, no d’ahir que es quan es va fer la selecció, la qual cosa indica que la selecció es fa ver prescindint totalment de qualsevol informe. Tant s’ha prescindit que l’informe és incomplet. Segon indica l’article 13, i indiquen els tècnics,»s’emet el següent informe sobre si les propostes presentades tenen la consideració d’inversió de conformitat amb l’article 18 de la Guia i la competència municipal per a executar-les«. Els tècnics -Secretari i Interventora- devien informar sobre si les propostes presentades, totes, eren inversió i eren de competència municipal. Devien informar de totes, però sols han informat de les 25 enviades ahir. A l’informe devien aparèixer totes i no sols les 25. De fet la selecció està mal feta, ja que hi ha una proposta que no és de competència municipal i que no deuria haver-se passat. Però el més greu que no sabem qui seleccionà ahir les propostes, en qualitat de què  ni per què. Obscurantisme total que propicia una manipulació política del procés.
Però el més demolidor de tot són les consideracions que fan els tècnics. Segons el Secretari i la Interventora «La totalitat de les propostes realitzades no queden definides adequadament per a la seua inclusió en el pressupost. Tant en la seua definició com en la seua valoració». És absurd que es voten uns propostes que no poden ser incloses en els pressupostos. No oblidem que l’article 13 de la Guia indica que les propostes han de passar un filtre de viabilitat juridicoeconòmica i clarament la primera consideració diu que no el passa. També adverteix que no existeix una valoració econòmica sobre si les propostes superen el límit de 200.000€ establert per la Guia i per tant no pogueren consignar-se totalment en 2017. No oblidem que la Guia contempla que es puguen dur endavant vàries propostes però no el caràcter plurianual d’una proposta.
En definitiva, el regidor de Participació i la Sr Alcaldessa simplement estan prenent el pel a la ciutadania. Es va a fer creure que poden decidir sobre aspectes que escapen al nostre control. Moltes de les propostes passen del mig milió d’euros, algunes arriben a 4 o 5 milions d’euros. En alguns casos no se sap tampoc ben bé quina és la proposta. La idea de dur endavant pressupostos participatius és una idea que compartim amb l’equip de govern i que ja presentàrem nosaltres com a moció en la legislatura passada, però que compartim la idea no vol dir que aprovem aquesta presa de pèl a la ciutadania. Han tornat a fer un «reality show» com l’any passat, però de més mal gust. Per no respectar no respecte ni la pròpia normativa que ells han aprovat.
La retirada de la competència de Participació a l’actual responsable és urgent i la tornem a demanar. Però el més preocupant és el paper patètic i vergonyós que està jugant l’alcaldessa en aquest cas permetent vendre com a participació el que no deixa de ser una presa de pel a ciutadania. Aquesta és una alcaldessa que ja no compta amb la nostra confiança perquè és la màxima responsable del caos administratiu que impera a l’ajuntament d’Algemesí.  A hores d’ara no la considerem capacitada per a exercir el càrrec per a la qual l’escollirem.
Font: Més Algemesí