Els regidors d’EU d’Algemesí, que tant demanaren la legislatura anterior revertir l’externalització de serveis , voten continuar-la en la neteja educativa.

M+S ALGEMESÍ després del plenari del mes de maig va a revisar el suport que durant aquests darrers mesos ha vingut donant a l’equip de govern, donat que han començat a aplicar polítiques clarament neoliberals i a desdir-se de tot el que havien desfés la legislatura anterior.

El dilluns tingueren el valor de passar per plenari el plec de condicions per a la contractació de la neteja dels centres educatius de primària i posar com a condicions que la durada fos de quatre anys més dos de pròrroga. Amb aquesta decisió política van en contra clarament de l’esperit de converses que tinguérem per al pacte d’investidura en el qual tots defensàrem la necessitat de revertir l’externalització dels serveis públics. En aquest cas aquest era el servei més fàcil de recuperar ja que no implica cap inversió en material extra. Però no han volgut.

Som conscient de les dificultats legals en l’actualitat per a revertir aquestes situacions, però perfectament l’equip de govern hagués pogut adjudicar el contracte per 1 o 2 anys per a estudiar diferents alternatives que comportaren la municipalització del servei. Eixa decisió, que és merament política, no l’ha pres un govern suposadament d’esquerres, sinó que ha apostat per seguir la mateixa dinàmica externalitzadora del PP. Si hagueren optat per un contracte amb una duració de dos anys, abans que concloguera la legislatura haguérem pogut recuperat aquest servei per a convertir-lo novament en un servei de gestió pública. Fent-ho així tal reversió no es podrà prendre fins la següent legislatura. Anem a gastar-nos els mateixos diners, o més, que si fóra un servei públic, però a canvi els treballadors o treballadores que el van a fer van a cobrar uns preus irrisoris.

Del PSOE, que ja en les dues darreres legislatures en que governava va apostar per amortitzar places de netejadores i externalitzar el servei, no ens estranya. Ara bé, que aquesta decisió política tinga el suport incondicional i entusiasta d’EU resulta paradoxal. En l’anterior legislatura EU van brandir reiteradament la bandera de la recuperació dels serveis públics. No sols votaven que no als plecs de condicions, coincidint normalment amb nosaltres, sinó que fins i tot votaven que no a les adjudicacions. Però EU ha resultat ser un partit de doble perfil. Un perfil progressista, impostat, per a quan està en l’oposició, i un altre neoliberal i conservador per a quan està en el govern. Això és hipocresia pura, a més de ser mal per a les polítiques progressistes, ja què al final tant PSOE, com el seu partit satèl·lit EU, acaben prenent les mateixes decisions polítiques que els conservadors del PP. Sols calgué veure l’entusiasme amb que el PP votà a favor de la proposta del PSOE i EU. Tots tres partits representen la vella política a Algemesí. Ja ho deixaren clar quan l’equip de govern dicidí, en contra del que argumentaven en l’oposició, donar compliment al projecte popular del Mercat. PSOE i EU tingueren l’oportunitat de revertir-lo i no ho feren.

PSOE i EU han resultat ser, no un canvi, sinó un simple recanvi, i de mala qualitat, del PP. I diem de mala qualitat, perquè ni tan sols sabien ni què estaven votant. Quan els recriminàrem que no havien estudiat altres alternatives, i que ja no seria possible revertir aquesta decisió en aquesta legislatura, la Sra Alcaldessa explicava, contra  del que deia el plec, que el contracte seria sols per un any. Segons ella anava a ser sols per a un any i així guanyar temps per a  poder estudiar les alternatives. Però això no era cert, era per a quatre anys amb possibilitat de dos més. No ens podem fiar d’un equip de govern que ni tan sols sap que està votant. Sembla que la Sra Alcaldessa no sap que si la duració del contracte hagués estat d’un any no hagués passat per ple, sinó per la Junta de Govern. I això és preocupant. Es preocupant  que la màxima responsable política no sàpiga què està votant..

Tenim un equip de govern desorientat, que no sap gestionar realment l’ajuntament i que opta a la primera per polítiques neoconservadores i per continuar les gran línies directrius de govern de l’equip popular. No els votàrem per a que feren això i per això d’ara endavant anem a revisar profundament el suport que en els darrer mesos els hem donat. Del PSOE, que arribà fa poc a un preacord amb Ciutadans, no ens estranya, però d’EU sí. EU d’Algemesí s’ha convertit en un apèndix del PSOE i ha passat a defensar el contrari que defensava la legislatura passada.

Font: Mesalgemesí