Els pressupostos participatius, un caos: el reglament diu que es votaran 3 propostes i es vota 1, la comissió per constituir encara, sense poder votar telemàticament…
Lamentem profundament tenir que parlar novament d’uns pressupostos participatius, caòtics, propagandístics i ple d’irregularitats. Aquesta segona edició ha estat pitjor fins i tot que el de la primera.
M+S ALGEMESÍ no para de detectar greus irregularitats fins i tot legals. Tenim un Equip de Govern tan inoperant que no és capaç ni d’aplicar la normativa que ell mateix ha elaborat i aprovat oficialment en Junta de Govern. La setmana vinent els ciutadans procediran a votar les propostes que han filtrat els Consells. Segons la Guia aprovada en setembre -article 16- els ciutadans « podran votar fins a un màxim de 3 propostes. Totes tindran el mateix valor.» Doncs ara una «mà negra» ha decidit que sols es votarà una proposta, i així s’està anunciant. Tal procediment és totalment irregular, ja que l’únic organisme que podria prendre aquesta decisió seria, segons s’indica a l’article 8, la Comissió Reguladora: «Aquesta comissió podrà modificar o estimar convenient qualsevol canvi de la present Guia de Pressupostos Participatius d’Algemesí en cas d’urgència o necessitat. Totes les modificacions han de ser per unanimitat.«. Paradoxalment els pressupostos ja han passat per dos fases i afronta la tercera i última sense haver-se constituït, La seua constitució serà el divendres 21. Pertocava a ella haver decidit, per unanimitat, si es reduïa de 3 a 1 les opcons a escollir. Però no ha estat així. Tal i com feren l’any passat, una vegada ja començada «la partida» algú ha alterar de manera unilateral les regles i ho fa amagat i sense donar la cara. Obscurantisme total en el procés. Una pressupostos participatius si no són transparent no són participatius.
A més, malgrat haver tingut un any per a preparar aquesta edició l’equip de govern fomenta poc la participació. Tot i que al reglament a l’article 14.2 contempla que es podrà votar telemàticament, el ben cert és que el regidor de Participació no ha tingut la previsió d’encomanar a temps una pàgina web per a votar, amb la qual cosa en ple segle XXI els ciutadans d’Algemesí no podran participar per via telemàtica.  I tot per la inoperància contínua de l’equip de govern.
Les irregularitat no acaben ací. La votació en el Consell Local Agrari s’ha fet sense respectar cap formalisme administratius. Ni el punt estava en l’ordre del dia ni als seus membres se’ls envià les propostes amb anterioritat per a que ho debateren en les seues organitzacions. A l’entrada del Consell se’ls facilitaren, van ser llegides i allí mateix uns ciutadans, sense representar realment la voluntat de cap associació, desestimaren 24 propostes que havien fet altres ciutadans pel simple fet d’estar allí presents. Més greu és el que passà en el Consell de Comunicació on sols estem representats els partits. Ara era el moment de participació de la ciutadania, no dels partits. Malgrat la insistència del representant de M+S ALGEMESÍ en que els partits no filtràrem les propostes ciutadanes, el regidor de Participació permeté que EU i PSOE votaren per a desestimar 24 propostes de la ciutadania.
El que deuria  haver estat un procés autèntic de participació ciutadana, que hagués dinamitzat el teixit associatiu i participatiu del poble, s’ha convertit en una simple eina propagandística i manipuladora d’EU i PSOE. El seu costat institucional no es veu per cap lloc. No sols no està constituïda la Comissió, no sols el regidor paga propaganda en un periòdic local «autocitant-se», sinó que tenen la poca vergonya de difondre la campanya en les xarxes socials en pàgines personals o de partit abans que en la institucional. La informació sobre la votació aparegué publicada ahír a les 14:30 en la pàgina pública de facebook de l’Alcaldessa -que no és una pàgina oficial municipal-, a les 14:57 al perfil del regidor -tampoc pàgina oficial-, a les 20:32 en la d’EUPV. Al facebook oficial de l’ajuntament a l’hora d’emetre aquesta nota encara no estava, i sols s’ha publicat una entrada a les 14:30 en la pàgina web municipal, 24 hores després d’haver-ho aprofitat ells partidariament. Novament l’equip de govern no respecta el tempus de les coses i utilitza tendenciosament la institució en benefici dels partits que governen.
Però no sols és un procés caòtic i irregular, sinó totalment desvirtuat. No existeix cap tipus de «fitxa» o explicació bàsica de en què consisteix cada proposta, ni molts menys valoració tècnica o econòmica. Es tracta de fer un «paripé» per a penjar-se una medalla. Els ciutadans han de votar uns projectes buits de contingut que en algun cas no se sap realment ni en què consisteixen. No podem legitimar de cap de les maneres aquest procés que no té res de participatius. La participació és altra cosa més seriosa, no aquest simulacre que ells fan, per això no podem més que denunciar totes les irregularitats que estan cometent.