Dimecres presentàrem al consell una reclamació telemàtica oficial perquè el portal de la transparència, que s’aprovà en desembre de 2015, no està en funcionament.
Existeix un denominador comú en moltes de les nostres queixes que durant aquesta legislatura hem fet públiques: la falta de transparència i les dificultats que l’equip de govern li posa als ciutadans. La gran responsable de tot açò és la regidora de Transparència, que no és altra que la pròpia alcaldessa. Ella és la primera que no ha posat gens d’interés en facilitar, ni la informació, ni la vida, a la ciutadania.
En desembre de 2015 aprovàrem per unanimitat la creació d’un Portal de la Transparència. El programa informàtic estava ja contractat en març de 2015 i es podia haver posat en funcionament -juntament amb l’oficina virtual que també falta- en maig de 2015. Després de més d’un any que s’aprovara la posada en funcionament, després que en febrer de 2016 afirmaren que «d’ací poquet» es posaria en funcionament, el ben cert és que la pàgina web d’eixe nou portal (https://transparencia.algemesi.es/) continua estant en blanc. I ho està per falta d’interés polític, no dels funcionaris.
Nosaltres com a polítics tenim accés a eixa informació. però no es tracta de defensar els nostres drets, sinó els de la ciutadania. La Llei 2/2015, la llei valenciana sobre la transparència i el bon govern, indica clarament que l’ajuntament, com a institució pública que és, devia tenir en funcionament eixa pàgina des d’octubre de 2015. Ha passat any i mig i no està en funcionament. Donat que aquesta reclamació de transparència nostra no és atesa dintre l’esfera municipal, hem decidit elevar una reclamació al Consell de Transparència que depén de la Conselleria de Transparència per tal que, fent ús de les funcions que li atorga la llei (article 42), requerisca «l’esmena d’incompliments de les obligacions arreplegades en esta llei.» És el Consell, doncs, l’encarregat de «Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en esta llei» i per tant a ell ens hem adreçat per a que defense els interessos dels ciutadans i ciutadanes d’Algemesí.
El pitjor de tot és que els diferents Departament estan, des de fa mesos, pujant la informació econòmica a eixe portal , però cap polític, malgrat les nostres reiterades crítiques i peticions, ha donat l’ordre de que s’obriga. Bastaria sols amb una simple ordre per a que eixa informació fóra visible als cinc minuts. Però la regidora de Transparència, és a dir d’alcaldessa, no la dóna. Això ha fet per exemple que durant el període d’exposició al públic dels pressupostos 2017 aquests no hagen pogut ser consultats on line per la ciutadania. Això no havia passat mai en anys anteriors i a nosaltres ens sembla molt greu. A dia de hui l’única manera que té un ciutadà de consultar els pressupostos de 2017 és fer-ho en la pàgina de M+S ALGEMESÍ. Els ciutadans d’Algemesí es troben clarament discriminats envers la resta de poblacions de la Ribera que sí poden conèixer on pertoca, la pàgina municipal, els pressupostos dels seu poble.
Però el tema va més enllà. La llei obliga per exemple, a que la declaració de béns dels regidors estiga publicada en eixa pàgina. Doncs això no està publicat enlloc. També tenen dret a saber les despeses que ocasionen els viatges dels polítics fora del territori valencià. Eixa informació deuria estar a l’abast del públic, i eixa informació no està. Possiblement si l’alcaldessa hagués sabut que eixa informació seria pública en la pàgina web municipal s’haguera pensat dues vegades passar els 120€ de desplaçament per un viatge de partit. La falta de transparència que ella propícia li ha beneficiat a l’hora de passar eixa despesa.
A més de tot això són moltes les coses que el govern oculta a la ciutadania: el període mitjans de pagament a proveïdors, els informes de morositat, el deute municipal, el cost de les campanyes publicitàries, el destí dels regals rebuts pels polítics, les subvencions que s’han atorgat, les empreses que han rebut contractes directes…
Aquesta informació ha de ser accessible per al ciutadà i ha de ser-ho, a més, de manera clara i fàcil -principi de publicitat activa-. Però en el cas d’Algemesí, s’ha fet un significatiu pas enrere pel que fa a la transparència ja que informació que abans es penjava a internet s’ha deixat de penjar perquè la política que ha de vetllar per això no ho té com a prioritat, una política que, a més, cobra per fer la feina que no fa. És per això que hem demanat al Consell de Transparència, l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment de la transparència, que prenga cartes en l’assumpte i que si pertoca, amoneste a l’equip de govern per no fer el treball pel qual cobren.
Font: Més Algemesí