UNA ALCALDESSA NO POT POSAR EN LA PICOTA A UN FUNCIONARI PER NO HAVER SUPERAT UNA ENTREVISTA I L’ESTIGMATITZ-LO. S’IMPOSA DIALOGAR I CALMAR LA SITUACIÓ
Per si no teníem prou amb els populars d’Algemesí posant en dubte la imparcialitat del tribunal de l’actual oposició d’inspector, la setmana passada entrà en acció l’equip de govern amb un comunicat improcedent en que es retrotreia a l’oposició de 2010 en un típic i infantil «i tu més«.
L’alcaldessa, en lloc d’esbrinar què està passant en l’actual oposició i defensar al tribunal actual -eixe és el comunicat que deuria haver fet-  envia un comunicat partidista i sectari disfressat d’institucional. El que ha fet l’alcaldessa és ultrapassar clarament la correcció institucional. Els comunicats oficials són de tota la institució i en la institució estem tots els grups municipals. Si vol atacar al PP que envie un comunicat com grup socialista o un conjunt com a PSOE i/O EU, però no de l’ajuntament, altrament el PP -també ajuntament- critica al PP.
Però no es tracta ja que la institució es dedique a posar criticar al PP, sinó que improcedent l’alcaldessa carrega les tintes contra un antic funcionari que es troba atrapat en mig de dos focs. En el comunicat parla, per exemple de «l’inspector interí que va arribar a Algemesí de la mà del PP«. Una alcaldessa no pot anar senyalant a funcionaris que arriben o deixen d’arribar de la mà de cap partit. És indigne del càrrec que representa.
A més a més, el comunicat institucional es base en projectar la irregularitat del nomenament sobre el procés selectiu que, curiosament, no nomena. En cap moment cita que prèviament a eixe nomenament eixe inspector passa per unes oposicions competint amb 14 aspirants. Llegint el comunicat «oficial» sembla ser que aquest funcionari interí va ser escollit arbitràriament i capriciosament a dit. Eixe funcionari es presentà a una oposició amb unes bases i proves idèntiques a les actuals i mereix tot el nostre respecte. Però no contenta amb propagar la confusió la màxima autoritat incideix i destaca personalment que aquest antic funcionari seu va suspendre l’entrevista personal. Pel càrrec que té ella no pot estigmatitzar així a un funcionari que ha treballat sota les seus ordres és inacceptable. L’elegància ha de formar sempre part del càrrec d’alcaldessa.
Per si fóra poc perd els papers l’avantvespra de la Festa més important de la seua. Ella no pot dedicar-se a dispersar l’atenció fent públic un informe que arribà a l’ajuntament el dia 25 d’agost. La seua intervenció ha estat extemporània i desafortunada.
Però el PP, del qual es recanvi l’equip actual, no es queda enrere. A més de les acusacions sense demostrar que ha llençat sobre un membre del tribunal actual, en el darrer comunicat, no sols fa públics els nom i cognom de l’inspector en qüestió, sinó que parla d’una «técnica que siempre ha gozado de la confianza del equipo de gobierno socialista y que el gobierno popular siempre ha respetado» senyalant-la com a filosocialista.
Tant uns com altres es dediquen al mcartisme i enceten una caça de bruixes per «detectar» funcionaris que segons ells són afins a l’altre partit. Això és senzillament intolerable i inadmissible. Per a M+S ALGEMESÍ tots els funcionaris són això, funcionaris que mereixen el màxim tracte i consideració, siga inspector de policia, psicòleg, tècnica de personal, secretari o conserge. Demanem que de manera immediata PP i PSOE-EU deixen de llançar-se funcionaris d’una trinxera a altra i d’utilitzar el cos de la policia per a les seues vendettes personals.
L’alcaldessa es va equivocar greument la setmana passada enviant eixe comunicat i ha tensat molt més la ja delicada situació a la policia. Ella ha d’eixir sempre en defensa dels treballadors municipals -amb independència del color polític- i del tribunal, i si detectava cap error procedir-hi a esmenar-lo. Desempolsar un expedient del 2010 i encendre el «ventilador» no era el que pertocava. Preguntar en maig de 2016 sobre formalismes d’un nomenament -quan ella està en l’ajuntament des de 2011- sols té sentit si es va a per la persona. Fer-ho públic -per canals institucionals- ja quan ni està, és destapar-se.
Una oposició de 2010 sobre un funcionari interí qui ni ja està ens preocupa poc. A nosaltres ens preocupa el deteriorament de la convivència i coordinació en el cos de la policia. , ens preocupa que l’oposició actual no es judicalitze i no s’enquiste, ens preocupa que s’hagen retirat les competència al seu cap, que el regidor responsable no siga realment responsable, ens preocupa que ara s’entre en una guerra de xifres sobre efectivitat policial que alarme a la població… Però sobretot ens preocupa mostrar la nostra solidaritat envers tots els funcionaris que s’hagen sentit molestos pels comunicats de PP i equip de govern, aspirants, membres del tribunal o simples tècnics municipals. No compartim eixe plantejament i volem recordar la professionalitat de tots ells que no implica que les coses es puguen millorar.
Demanem que de manera immediata tant PP, PSOE i EU deixen d’utilitzar a funcionaris i policies com a arma de combat i exigim que l’equip de govern cree les condicions adequades i necessàries per reconduir la política de seguretat a Algemesí que en la darrera setmana ha entrat clarament en crisi. Sols amb el diàleg i l’entesa entre polítics i funcionaris se superarà aquesta desagradable situació. M+S ALGEMESÍ s’ofereix, si les parts volen, a fer de mediador en aquest conflicte.
Font: M+S Algemesí