Entre 1971 i 1982 borràs i el constructor ferragud instal·laren en les zones comunes de més de 20 finques relleus de gran valor, alguns dels quan han desaparegut.
Algemesí acull als seus carrers, entre d’altres obres de Leonardo Borràs, el monument a Cabanilles, el bust de Martí Domínguez, el de Salvador Castell, el relleu dedicat a la Muixeranga a la plaça del Teular o el monument al Llaurador. Però no són aquestes les úniques escultures de Leonardo Borràs. A més d’obres particulars, cal destacar el conjunt de relleus que, juntament amb el constructor Vicente Ferragud Monzó, elaborà entre 1971 i 1982. Tots dos dugueren endavant una iniciativa pionera al món de la construcció, iniciativa que no tenim notícia que s’haja tingut en cap altre poble.
Durant aquests anys aquest peculiar constructor ubicà a l’interior dels portals d’accessos de més de vint edificis de vivendes d’Algemesí relleus de Leonardo Borràs de diferent temàtica i gran valor artístic. Aquestes obres, tot i no ser públiques i estar en propietats comunes de finques particulars, tenen un caràcter semipúblic al trobar-se al vestíbul, i perquè són fàcilment visibles i visitables. El ben cert, però, és que no totes les comunitats de propietaris són conscients del valor artístic d’aquestes escultures, i de fet sabem almenys de dues (una en una finca del carrer Figueres i altra en una finca del carrer Lope de Vega) que ja han desaparegut.
Algemesí no pot permetre’s perdre aquest tresor artístic, tot i que estiga en un espai comú d’una propietat privada. És per això M+S ALGEMESÍ ha presentat una moció per tal d’incloure aquests relleus dintre del Catàleg de Béns Immobles i Espais Protegits per tal d’evitar la seua desaparició o modificació. Cal preservar aquests relleus de Leonardo Borràs per tal que no es produisca en un futur cap pèrdua més d’aquest singular conjunt artístic, així com tampoc cap modificació en les seues parts o cap alteració cromàtica. Que hom siga propietari d’una ceràmica, o d’un edifici, no vol dir que puga destruir obres o construccions que tenen un valor patrimonial singular i important.
A la nostra moció proposem doncs, en primer lloc, elaborar un llistat -amb la col·laboració de l’associació L’Ullal Cultural– de la ubicació dels relleus, iniciar l’expedient administratius i elaborar els informes pertinents per incloure’ls al Catàleg, informar a les comunitats de veïns del valor artístic de l’obra de la qual són propietaris, de l’obligació de mantenir-les en condicions i de les mesures de protecció, així com oferir-los, en cas que per alguna raó no vulguen tenir la propietat, o no puguen preservar la seua integritat, la possibilitat que donen l’obra a l’ajuntament, qui correria amb la despesa del trasllat.
Algemesí tindrà sempre un deute amb Leonardo Borràs i Vicent Ferragud per tal singular i fructífera iniciativa, i per a M+S ALGEMESÍ la manera d’agrair-la i reconéixer-la és protegint aquest conjunt de relleus. Estem segur que aquesta proposta eixirà endavant amb els suport de totes les forces polítiques del consistori.
Font: Més Algemesí