Tal i com ja tenen ciutats com Alzira o l’Olleria es tracta d’oferir serveis de mediació i interpretació per eliminar barreres comunicatives. és el punt 20 de l’acord.
Hui M+S ALGEMESÍ ha presentat una moció per tal de donar compliment al punt 20 del pacte d’investidura on acordàvem «Oferir un servei d’intèrpret per a persones sordes que els puguen acompanyar quan realitzen gestions oficials a l’Ajuntament, ambulatoris, centres educatius, empreses de serveis…«. Aquesta proposta, que M+S ALGEMESÍ ja portava en el seu programa, cal començar a treballar-la per poder-la fer realitat, com a molt, en 2018.
Quan pensem en barreres solem pensar en barreres arquitectòniques, malgrat que existeixen altres no físiques que afecten a un grup reduït de persones però que no per això es poden tolerar. No podem ignorar que hi ha ciutadans i ciutadanes d’Algemesí que no poden accedir als serveis municipals ni a altres serveis públics en igualtat de condicions ni amb les mateixes facilitats que la resta de ciutadans. Un grup d’eixes persones són les persones sordes. El que per a la majoria de les persones és normal, fer-nos entendre en valencià i/o castellà, per a qui utilitza el llenguatge de signes no ho és quan van a fer tràmits oficials o necessiten que se’ls preste serveis i l’interlocutor no els entén. Però és clar que són ciutadans que paguen els seus impostos i que tenen dret a ser atesos en condicions adequades.
És per això que hi ha ajuntaments, com els d’Elx, l’Olleria, Elda o Alzira que tenen signats convenis amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FEDSORD CV) i la seua Fundació. Són convenis per a la supressió i integració de les barreres de comunicació i per a la implantació i gestió d’un servei integral de mediació social/interpretació en la llengua de signes per a persones sordes. En aquests convenis ens hem basat i el que demanem és que també s’implanten a Algemesí.
A més de la negociació i signatura d’aquest conveni demanem també en la moció que l’ajuntament engege polítiques actives de millora de la inclusió de les persones sordes en la vida social i cultural d’Algemesí. Així doncs proposem que dintre del conveni -o paral·lelament- es pose en funcionament almenys un informatiu mensual en la TV local en llenguatge de signes per a informar a les persones sordes de les notícies locals més importants, Al mateix temps caldria fer, al voltant del Dia Internacional de les Persones Sordes, un programa especial dedicat a les persones amb discapacitat auditiva per tal de conscienciar a la població en general sobre aquesta problemàtica, i ajudar així a visibilitzar a les persones sordes. Proposem també establir un protocol per a que actes municipals importants com els guardons d’honor o la constitució de la corporació compte amb un intèrpret de signes que puga eliminar les barreres de comunicació i fer l’acte accessible a aquestes persones.
Per últim demanem que l’ajuntament, a través de la Regidoria d’Igualtat, fomente l’associacionisme de les persones sordes d’Algemesí i fomente també la realització jornades al voltant de la discapacitat auditiva, cursos d’iniciació al llenguatge de signes, un protocol de supressió de barreres comunicatives als serveis municipals…
Evidentment en la moció es demana, com no, que per a l’any 2018 s’habilite la consegüent partida pressupostària que faça possible tot açò, i instem a que si és possible pressupostàriament açò comence a fer-se realitat aquest any. Esperem que, com va passar al plenari passat, aquesta moció tinga el suport de tots el grups polítics.
Font: Més Algemesí