consell tècnic d’heràldica i vexil•lologia Juan Segura de Lago Josep Bisbal cronista Josep Antoni Domingo Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia m+s algemesí més algemesi la veu d'algemesiA través d’una moció demanem que el consell tècnic d’heràldica i vexil·lologia elabore l’estudi sobre l’escut. sabem que en 1521 algemesí ja tenia bandera pròpia.
L’actual escut ha sigut utilitzat, de manera ininterrompuda i amb lleus matisos segons el tipus de règim polític estatal, com a mínim des de la segona meitat del segle XIX. si bé ha conviscut amb altres composicions com la pròpia de la «Jurisdicció d’Algemesí, Cotes i Pardines» i fins i tot altre escut anterior. A més, també han existit altres propostes alternatives d’escut municipal com la de Juan Segura de Lago de l’any 1955. No obstant, la composició heràldica actual, molt coneguda per la ciutadania d’Algemesí, a hores d’ara és oficiosa, doncs no ha sigut legalitzada ni està recollida per cap decret oficial, ni abans ni després de la recuperació de l’autogovern valencià.
És per això que M+S ALGEMESÍ, assessorat pel jove historiador Josep Bisbal, així com consultat l’anterior cronista Josep Antoni Domingo, ha considerat convenient sol·licitar al ple que encete el camí per oficialitzar el nostre escut, tal i com ha fet, per exemple, Polinyà del Xúquer. Hem presentat doncs una moció per oficialitzar-lo a través del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia, l’organisme  encarregat de regular els procediment per a l’adopció, la modificació o la rehabilitació dels escuts i banderes municipals i d’altres entitats locals. Aquest és, a més, l’òrgan consultiu col·legiat competent per a l’emissió d’informes i dictàmens i prestació d’assessorament, i per això demanem en la moció que se li encomane un estudi tècnic sobre el nostre escut, estudi a partir del qual s’encetaria el procés.  Aquest Consell Tècnic seria l’encarregat d’establir els passos necessàries a la fixació dels criteris heràldics i vexil·lològics del nostre escut.
A més a més, l’actual corpus legislatiu valencià permet no sols oficialitzar l’escut d’Algemesí sinó també recuperar la bandera municipal,  com han fet molts de les ciutats veïnes com Sueca o Tavernes de la Valldigna, amb la total confiança que genera el recolzament d’un organisme oficial plenament competent en les seues funcions com és l’esmentat Consell . Aquesta és doncs també la nostra proposta, recuperar la bandera d’Algemesí per tal de tornar a lluir, després de segles sense, d’una bandera pròpia als actes institucionals, cívics i populars més importants de la nostra ciutat.
No oblidem que la legislació valenciana suggereix des de fa temps la conveniència d’oficialitzar una bandera pròpia municipal, rehabilitant una bandera història d’ús immemorial o creant-ne una de nou. Pel que fa a la bandera municipal, sabem gràcies a l’obra «Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia», publicada al 1566, que Algemesí tenia una bandera pròpia i que la lluïa en representació seua, citant el cas de la seua presència junt amb la bandera d’Alzira entre les tropes algemesinenques agermanades que participaren en el setge del castell senyorial de Carlet al maig de 1521. No obstant, de l’aspecte o composició vexil·lològica d’aquesta senyera municipal no ha sobreviscut cap descripció o imatge, el que fa necessari per la recuperació de la bandera municipal la creació d’un nou disseny ex novo, normalment a partir de la translació al format vexil·lològic del disseny heràldic. Per això també proposem encomanar al Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia una proposta de bandera per a Algemesí.
Volem doncs, en definitiva, passar a formar part dels municipis que tenen un escut i una bandera oficials amb totes les garanties històriques i científiques que atorga el Consell, i no volem, com ja ha passat, que el govern municipal de torn puga modificar al seu gust l’escut d’Algemesí segons li convinga sense cap criteri històric.
Font: Més Algemesí