DEMÀ ES DEBATRÀ AL PLENARI LA MOCIÓ DE M+S ALGEMESÍ QUE DÓNA SUPORT A L'»ECOAUTOPISTA» DE 54 KM QUE UNEIX 20 POBLACIONS DE LA RIBERA I L’HORTA SUD.
La Sèquia Reial del Xúquer recorre 54 quilòmetres de 20 poblacions de les comarques de la Ribera i l’Horta Sud, anant des d’Antella fins a Albal. Estem parlant d’una via fluvial que comparteixen 218.000 habitants i subministra actualment l’aigua necessària per al reg de prop de 21.000 hectàrees de les comarques de la Ribera i l’Horta Sud. A més del valor ecològic i hídric que aporta a aquestes comarques, si mirem bé el traçat d’aquesta Sèquia a un mapa veiem clàrament que aquesta pot arribar a ser una mena d'»ecoautopista» entre aquestes poblacions.
A partir de la modernització que s’inicia en 2001 amb la introducció del sistema del reg a degoteig, paral·lelament al canal principal s’ha completat i millorat la construcció d’una via de servei, que és per on van les canonades principals del reg a degoteig. Aquesta via és transitable, i com hem dit esdevé una «ecoautopista» semblant al que són les antigues vies ferroviàries transformades en vies verdes. Però no sols això. A més de connectar els pobles aquesta via de servei ens aproxima també al nostre patrimoni etnològic i a la nostra història. Així, aquesta «Ruta de l’Aigua» farà possible no sols connectar sosteniblement aquestes poblacions, sinó connectar amb la natura i amb el nostre passat i tradició. Algemesí ja s’avançà a aquest plantejament i és encara un dels pocs pobles que contempla al seu PGOU la protecció d’aquestes senyes d’identitat patrimonial. De fet al nostre PGOU tinguérem en compte a la Sèquia Reial del Xúquer  incloent en el Catàleg de Béns i Espais Protegits a la Sènia de Viciano -amb un nivell de protecció integral- , a quatre feses i a dues parades -feses i parades amb una protecció parcial-. Tots aquests elements foren considerats elements d’interés etnològic dignes de preservació, restauració i dignificació per a la memòria col·lectiva.
Aquesta protecció que hem donat a nivell local se suma a l’interés que a partir de la celebració del 750 aniversari de la Sèquia ha mostrat la seua Comunitat de Regants per posar en valor, tant a nivell cultural com turístic, el Canal Principal de la Sèquia Reial del Xúquer i els seus recursos patrimonials. Entre els projectes contemplats destaca la proposta sobre la “Ruta de l’Aigua de la Séquia Reial del Xúquerun passeig pel patrimoni històric, amb un avantprojecte encarregat per la Sèquia Reial a la Fundació Assut
Aquest projecte pretén afegir noves funcionalitats, al temps que conservar en bon estat d’ús, aquest eix agrícola i cultural, aprofitant el patrimoni ancestral heretat i el paisatgístic de la Sèquia. En aquest sentit, a fi de revitalitzar el vincle plurisecular dels habitants de La Ribera i L’Horta amb les aigües del Xúquer, la Fundació Assut i la Sèquia Reial del Xúquer proposen crear una ruta per a ciclistes i vianants, passejadors i corredors que, donada la seua escassa pendent, permet la utilització accessible per a tothom, mentre transcorre plàcid en companyia del Canal Principal de la xarxa de reg. Es tracta d’una iniciativa que amb un esforç relativament modest, presenta un potencial enorme per aquestes dues comarques.
Amb l’afany d’impulsar l’adequació de la “Ruta de l’Aigua” projectada per la Sèquia Reial del Xúquer, per la importància e interés que pot suposar per al futur de la nostra població, comarca i País M+S ALGEMESÍ porta a plenari una moció -que ja ha estat aprovada en altres ajuntaments com els de Guadussuar o L’Alcúdia-, que a més d’aprovar adherir-nos al projecte, demana també a les administració i institucions implicades (mancomunitats, Confederació, Diputació, Conselleries, Ministeri, Fundacions…) que aquesta Ruta siga aviat una realitat, sol·licitant-los també que aporten els mitjans tècnics, humans i econòmics que la faça possible. Des de M+S ALGEMESÍ tenim clar que són aquests tipus de projectes els que serveixen per vertebrar els territoris i els que permeten consolidar una consciència històrica nacional que tenim l’obligació de preservar.
Font: mesalgemesi