PACTANT NOVAMENT UN PARIPÉ DE  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AMB EL PP L’ALCALDESSA NO TÉ ALTRA OPCIÓ QUE PACTAR TAMBÉ ELS PRESSUPOSTOS DE 2017 AMB ELLS
L’any passat ja advertírem que el que ells anomenàrem falsament «pressupostos participatius» no ho eren. Enganyaren descaradament a la gent dient que «els veïns i les veïnes decidiran part de les inversions que es faran a Algemesí «. Els ciutadans no votaren, sinó sols les associacions, i sols són participatius si la ciutadania vota..
Però l’engany fou doble. Afirmaren que «Els projectes seran ordenats en un llistat per nombre de vots i, seran duts a terme al llarg de l’any 2016, fins a completar un màxim del 50% del pressupost d’inversions.» El capítol d’inversions en 2016 ascendia a 1’47 milions, és a dir que es tindrien que haver contemplat als pressupostos els projectes escollits per un valor de 735.000€. A la proposta de l’equip de govern de pressupostos sols es recollien dos projectes, un per valor de 110.000€ que sí estan executat, i altre per valor de 25.000€ que ni tan sols han començat a concretar. Es deixaren per plasmar als pressupostos, en contra del que ells mateix digueren, exactament 600.000€. Fou M+S ALGEMESÍ, que no s’havia compromés davant la ciutadania, la que introduí consignació pressupostària per valor de 242.000€ més per incloure 3 projectes més escollits per les associacions, projectes que tampoc han desenvolupat.
Per a evitar que això tornes a passar presentàrem en plenari, on tots els partits estem representats i podem participar, un reglament de pressupostos participatius, donat que el que el regidor de transparència havia desvetllat per la premsa no ens satisfeia. Calia posar per escrit i amb rang de reglament municipal les «regles del joc». Aquest reglament no eixí endavant. Calia doncs que el regidor de participaci,, al qual no li satisfeia el nostre reglament, elaborés un millor que el nostre. Doncs en un any no ha tingut temps de fer-ho, i això que treballa a mitja jornada per a l’ajuntament. Hem mantingut vàries reunions amb ell on li hem dit clarament que un tema d’aquesta importància i transcendència deu estar plasmat en un reglament, com està en molts pobles, i no en una simple Guia. Hem posat damunt la taula que cal concretar el percentatge que es destine cada any, la possibilitat que el procés siga bianual, la proposta d’implicar a la síndica d’atenció ciutadana, la conveniència de fer uns pressuposts infantils… Però el ben cert és que estem en el mateix punt de fa un any, sense cap reglament concret aprovat pel màxim òrgan oficial, el plenari, i únicament amb un simple anunci publicitari i/o decisió de Junta de Govern..
El súmmum de l’antiparticipació política és que la setmana passada tinguérem Comissions Informatives, que és el lloc on s’ha de tractar -o almenys rematar- aquestes coses. Cap comentari al respecte. Eixe era el primer lloc on es tenia que haver parlat i decidit. A més, hui acaben de fer una fa la roda de premsa per a presentar uns pressupostos participatius en el mateix dia que se celebra el plenari de setembre, plenari on no parlarem d’ells. No sols és una falta de tacte convocar-la hui -ja que això deuria de parlar-se en el plenari i no en una roda de premsa- sinó que és una galejada que no pensem passar per alt. Si el govern el que vol és anar consumint el poc crèdit que tenia per a nosaltres realment va per bon camí.
Ens alegrem que realment tothom es retracte en aquesta qüestió. L’equip de govern sostreu el tema dels pressupostos participatius de l’àmbit del plenari perquè el seu concepte de «participació» és el mateix que el del partit amb el qual ha arribat a un consens. PSOE, EU i PP entenen participació símplement com autobombo. La veritat és que ens alegra que en una única foto el tripartit de la vella política i de l’autobombo quede retratat. L’autèntica «pinça» es visualitza en aquesta foto, i és una pinça a l’autèntica participació.
A l’alcaldessa, al regidor de participació i a l’equip de govern sols els interessa fer-se la foto penjant-se la suposada medalla de la participació. Però on ells diuen «participació» en realitat el que estan dient és prendre el pèl a la gent, ja que no han executat realment els de 2016. Tal i com diguérem l’any passat ens neguem a participar en eixa farsa.
Ara, el nostre missatge a l’equip de govern és clar: ja que han començat a transitar per eixe camí, han de concloure’l. Si poden pactar els pressupostos participatius amb el PP esperem que també puguen pactar els pressupostos econòmics amb ells. Nosaltres, tenint present que no han executat realment els de 2016, els retirem completament la confiança en aquest terreny. Cadascú ha d’assumir les conseqüències de les decisions que pren. Els desitgem sort.
Font: Més Algemesí