pintura vial-senyal de transit-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíLa Veu d'Algemesí-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíEl contracte de l’empresa acabà el 15 d’agost i no s’ha tornat a licitar amb la qual cosa el servei queda en gran part desatés. també s’encarregava del repartiment i ubicació de les tanques per a actes i festes.

Tot just en un mes on el servei de reposició de senyals de transit, de repartiment de tanques i d’instal·lació de senyals mòbils és més que necessari el temps se li ha tirat damunt al regidor de Trànsit i Seguretat Ciutadana, que no ha estat previsor i no ha tret el plec de renovació a temps. L’actual contracte de quatre anys ha prescrit i això ha fet que l’empresa que el realitzava deixe de prestar-lo. La raó és ben simple: el contracte que datava de 2014 ha expirat sense que abans es realitzara una nova adjudicació. No estem parlant d’un contracte de poc volum sinó d’un contracte de més de 100.000€ anuals.

Els equips de governs previsors fan bé la feina i vetlen per a que la nova licitació es faça amb prou antelació, de manera que abans que expire el contracte ja estiga adjudicat el nou servei. Això implica planificar les coses, cosa que l’actual equip de govern ha demostrat que no sap. Sense les decisions del polític -que ha de pensar la duració del contracte, concreció del tipus de servei que es vol, millores en la nova prestació…-, i sense el seu impuls, el procés no pot eixir endavant a temps. Però ací, que M+S ALGEMESÍ sàpiga, el plec encara no està ni acabat de redactar. Això significa que com a molt prompte fins desembre no tindrem empresa adjudicatària. El problema és que l’ajuntament tampoc té personal suficient ni la capacitat adequada per a prestar correctament aquest servei. No tenim senyals ni maquinària, i si ho vulgueren comprar caldria fer un procés públic de licitació, amb la qual cosa arribem al mateix punt.

Per suposat que l’empresa que venia prestant el servei no pot continuar prestant-lo, ja que seria il·legal. Però amb l’actual llei de contractació tampoc es pot fer servir el recurs que es feia servir en aquestes ocasions, el “contracte menor”, és a dir, comprar directament sense cap tipus de concurs o publicitat. La nova Llei 9/2017 estableix clarament a l’art. 28.4 l’obligació de l’Administració de planificar la seua activitat contractual i per tant el fonament o raó de ser de la contractació menor no haurà de respondre a una manca de planificació de l’activitat contractual. De fet, els òrgans consultius en matèria de contractació determinen que la contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i de quanties xicotetes, indicant que no es pot fer servir la contractació menor per a necessitats periòdiques i previsibles, A més a més. la nova llei exigeix un informe de l’òrgan de contractació informe motivant la necessitat del contracte, motivació que en aquestes circumstàncies seria dubtosa.

Així doncs, si qualsevol funcionari o el polític de torn aprovaren la contractació de qualsevol empresa per a fer aquest tipus de servei estarien incomplint la nova legislació i podrien incórrer en responsabilitats administratives i qui sap si personals.

Per això M+S ALGEMESÍ demana que s’elabore ja el plec i que s’encete la nova licitació del servei, donat que la no prestació incidirà negativament en la seguretat vial local i en multituds d’actes que s’organitzen. Considerem inadmissible i intolerable haver arribat a aquesta situació per manca de planificació política.

Per la nostra banda farem un seguiment exhaustius del tema i en cas que cap polític o funcionari autoritze cap despesa que no s’ajuste a la nova llei de contractació informarem a la Sindicatura, o a qui corresponga, per a que prenga cartes en l’assumpte.

Més Algemesí