Tot i que fa un mes que ens queixàrem per la manca de personal, existeixen places sense dotar i 2 baixes laborals no cobertes. D’11 places subvencionades sols 4 places estan cobertes i treballant.
Com ja informàrem a principi de juny la Conselleria de Mónica Oltra havia atorgat 235.000€ més de subvenció per tal de passar d’un equip base de cinc persones a onze, passant dels 156.000€ a 391.750€ de subvenció. En teoria Conselleria passava de subvencionar tres treballadores socials a cinc. Després de la nostra nota de premsa es va contractar dues treballadores més per a l’equip base (a banda estan les treballadores socials de programes concrets). En cap moment aquestes cinc places subvencionables han estat efectivament ocupades. De fet, en l’actualitat existeix una treballadora en excedència voluntària que des de fa més d’un mes no està coberta, i un altra de baixa per malaltia que des de principi de mes tampoc ho està.
A això cal sumar que els educadors que deurien haver-se incorporat ja, a dia de hui, no s’han incorporat (dos educadors i mig), ni que tampoc el psicòleg i mig que pertoca, en aquest cas perquè la borsa no s’ha constituït encara.
Des de M+S ALGEMESÍ tornem a reclamar que de manera urgent es revertisca aquesta situació i que es cobrisquen ja totes les places que en l’actualitat ja es poden ocupar. Havent-se constituït una nova borsa de treballadores socials, no té sentit que les dues baixes abans esmentades no s’hagen cobert. Igualment demanem la incorporació immediata de les dues places i mitja d’educadors, places que per a nosaltres són determinats per dur endavant polítiques de promoció social més enllà del simple assistencialisme.
Pel que fa a les places d’administració de les dues places sols s’ha cobert una. Aquesta manca de personal administratiu ha provocat que en aquesta Comissió Informativa no ens hagen informat de les ajudes socials, com habitualment es fa. Per últim la incorporació d’eixa única administrativa en una època en la qual altres treballadores agafen vacances podria haver-se vist reforçada per una segona incorporació que fa falta.
Perquè no oblidem que si ja el personal és escàs, ara, en època de vacances, ho és més. Tot i que és evident que en els mesos de juliol i agost l’activitat baixa, també és cert que la plantilla es queda a la meitat. I urgències socials sempre hi ha. En estiu també.
L’obligació de l’equip de govern és dur endavant una bona gestió. Som conscients que sempre eixen dificultats i imprevistos, però cal tenir capacitat de reacció i avançar-se als problemes, i la veritat, ni una cosa ni altra són característiques de l’actual govern. Ens preocupa molt aquesta situació perquè amb aquesta manca de personal ni els usuaris reben l’atenció que deuen ni els treballadors i treballadors realitzen en condicions adequades el seu treball, tot i que, donada la gran professionalitat del nostre Departament de Benestar tals condicions adverses no es traslladen als resultats.
Tornem a demanar que dotar a aquest Departament de tot els personal que ens subvenciona Conselleria siga prioritari per a l’equip de govern, cosa que fins el moment no sembla ser-ho. Esperem no tenir que tornar a realitzar a setembre una nova nota sobre aquest tema.
Font: Més Algemesí