Ni augmenten el pressupost destinat a cooperació per a 2017, com aprovàrem en plenari, ni incrementen enguany els 8.600€ per a basnéerée  que sol·licita algemesí solidari.
Com hem vingut dient reiteradament l’equip actual de govern no és de fiar. En el pacte d’investidura acordàrem tres punts relatius a cooperació, els punts 23, 24 i 25. En concret acordàrem augmentar «paulatinament» el pressupost de cooperació fins arribar al 0’7% (punt 23), augmentar un 50% la quantitat anual destinada al centre d’ensenyament de Basneree (punt 24) i establir beques solidàries per a joves cooperants (punt 25). Absolutament cap d’aquests tres punts han complit l’actual equip de govern.
Pel que fa al punt 23, per a l’any 2017 han mantingut la mateixa quantitat que enguany, tot i existir una pregunta de les ONG del Consell de Solidaritat interessant-se per saber quin seria el calendari d’aquest increment. Ja per a 2016 l’equip de govern volia mantenir el mateix pressupost que en 2015, és a dir 45.000€. Fou, però, M+S ALGEMESÍ qui durant les negociacions del pressupost de 2016 incrementà substancialment aquesta partida fins a 57.000€, que és el que hi ha en l’actualitat. Amb aquest increment es donava així compliment als punts 23 i 24 del pacte, donat que això permetia incrementar, a més de la partida general, la partida destinada a la construcció del centre de Basneree. En l’actualitat per conveni l’ajuntament aporta cada any 20.000€. Incrementant, almenys, 10.000€ més, que és l’acordat en el punt 24, podríem acabar el centre almenys un any abans del previst, amb el consegüent benefici per a aquella comunitat. Durant la negociació del pressupost l’acord fou augmentar en 15.000€ extra la subvenció per a 2016.
Però l’equip de govern no és un equip de paraula. En els pressupostos que PSOE, EU I PP han tret endavant es manté en 2017 la mateixa quantitat global per a cooperació que en 2016, 57.000€. El pitjor no és ja que estiguen incomplint l’acord d’investidura, sinó que estan incomplint també un acord de plenari, aprovat conjuntament per PSOE, EU i M+S ALGEMESÍ d’incrementar paulatinament aquesta partida. Resulta curiós que fóra el PP qui s’abstinguera i qui no tinguera clar aquest increment, que no veu justificable, i que en els pressupostos de 2017 s’haja fet el que volia el PP, no incrementar la partida, i no el que acordaren en plenari PSOE i EU -conjuntament amb nosaltres- que es faria. Per a que després neguen el gir cap a la dreta que han donat.
Però el pitjor ja no és açò, sinó que fins i tot han renunciat, desconeixem per què, a l’increment de la quantitat conveniada amb Algemesí Solidari. Al 20.000€ acordats per conveni, caldria haver-li augmentat enguany, segons els 115 punts que acordàrem, 10.000€ més. La regidora competent, però, no ha mostrat cap interés en augmentar aquest conveni i de fet, davant les peticions de l’associació, al final semblava que anava a incrementar en 8.600€ la quantitat per a 2016. Així les coses, Algemesí Solidari, sol·licità el dia 4 de novembre que es fes efectiu aquest increment. Per a fer-lo efectiu cal aprovar una addenda al conveni inicial, addenda que cal aprovar en plenari. Malgrat que tal addenda podria haver perfectament passat en el plenari de novembre -els diners estan i l’expedient sabem que està iniciat- no es va afegir com a punt de l’ordre del dia. La nostra sorpresa ha estat que tampoc figura entre els punts de la Comissió de Benestar, de manera que l’augment d’eixos 8.600€, per desinterés o mesinfotisme de la regidoria de solidaritat,  tampoc serà aprovat en el darrer plenari d’enguany i no es destinaran al centre de Basneree si no posem remei. Un incompliment més de l’equip de govern. Per evitar aquesta situació, on qui perd és la gent desafavorida del Burkina, M+S ALGEMESÍ presentarà demà última hora del matí per despatx extraordinari, si no ho fa per pròpia iniciativa la regidora, l’addenda per veure si es pot encara donar solució al tema.
No cal dir que també han passat olímpicament del punt 25, la creació d’eixes beques, punt que sí que estava contemplat en la nostra proposta de pressupostos, proposta que sí incrementava la partida per a Cooperació. Perquè a diferència de PSOE i EU, M+S ALGEMESÍ sí que compleix la paraula donada. Ells prefereixen complir la paraula del PP, i ni augmenten la partida, ni augmenten el conveni amb Basneree.
Font: M+S Algemesí