tribunal cuentas-mes algemesiEn octubre el nostre portaveu avisà que enviaria al tribunal la informació sobre el pagament mensual de 100€ a part de la plantilla. donat que continuava, en desembre, la envià, i ara ha de pronunciar-se la fiscalia.

A final d’octubre M+S ALGEMESÍ va fer públic que, des de juliol i per ordre de l’alcaldessa, s’estaven pagant 100€ en productivitat, a més de la productivitat habitual, a una part de la plantilla, pagament que es feia amb dos informes tècnics clarament en contra. I indicàvem que estàvem “valorant posar aquests fets en coneixement del Tribunal de Cuentas per a que estudie si procedeix obrir un procediment de “reintegrament per abast”.

La resposta de l’alcaldessa va ser, textualment “ja tarden”. Hem esperat a veure si, a més d’aquesta actitud pueril i arrogant, el que nosaltres -i els tècnics- considerem uns pagaments no ajustats a llei, continuaven produint-se. I efectivament, han continuat produint-se durant els mesos de novembre i desembre. És per això que a final de desembre enviàrem al Tribunal de Cuentas, amb seu en Madrid, un escrit explicant totes les irregularitats que nosaltres consideràvem que presumptament s’estaven realitzant, i tota la documentació que obrava en eixe moment en el nostre poder -decrets d’alcaldia, informes tècnics negatius, propostes del regidor, actes de la mesa sectorial…

Aquesta informació ja obra en poder de la secció d’enjudiciament del Tribunal de Cuentas que ha nomenat un secretari instructor i ha donat trasllat del nostre escrit tant al Ministeri Fiscal, com al propi ajuntament. Igualment dona la possibilitat al nostre portaveu de presentar-se, amb advocat/a i procurador/a, com a part en el procés a través de la figura de l’”acció pública”, possibilitat que, com hem fet en altres ocasions, no exercirem, ja que entenem que qui ha d’actuar d’ofici en aquests casos és el Ministeri Fiscal. La defensa dels interessos públics li correspon principalment a ell en aquest nivell.

Amb el nostre escrit, que detalla totes les presumptes irregularitats que s’han produït en aquest procés, i que en el seu moment havien costat a l’erari públic 20.000€ -en l’actualitat estem pels 25.000€, el fiscal té més que suficient per a defensar els interessos públics. La nostra obligació no és embolicar-nos en processos judicials, sinó fer arribar informació concreta i veraç a qui ha de defensar els interessos de la ciutadania.

El procediment pot continuar perfectament endavant sense que nosaltres exercim aquesta “acció pública”. Però si hi ha una cosa que resulta paradoxal, i és que l’ajuntament no ha presentat recurs de reposició al respecte. El secretari del Tribunal li havia atorgat un termini de cinc dies per si volia interposar recurs de reposició, és a dir, per si demanava l’arxivament del procediment obert, i sorprenentment, perquè no és habitual, la representant legal de l’ajuntament, és a dir la pròpia alcaldessa, que és contra qui va aquesta acció judicial, no ha dit ni “mu”, no ha presentat cap recurs de reposició. Increïble, però cert. Fins a eixe nivell arriba els seu desinterés per tot. Els cinc dies ja han passat i ara cal esperar a veure què diu la Fiscalia del Tribunal de Cuentas. No perdem de vista que si el procediment tira endavant i es declara “reintegració per abast”, qui fora declarat responsable de tal decisió deuria retornar eixos diners a les arques municipals.

Faça el que faça fiscalia, perquè la veritat, tenim experiències molt diverses amb la fiscalia, nosaltres hem complit amb el nostre deure i ara sols demanem que aquestes pagaments no negociats ni en la mesa general, ni ratificats pel plenari, cessen, ja que entenem que s’està fent un ús incorrecte dels diners públics.

Més Algemesí