ibi-marta trenzano-pp-psoe-eu-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíL’actual alcaldessa, fent ús de les seues atribucions, ha decidit obstaculitzar el debat de les mocions. acurta la duració dels plenaris per impedir debatre mocions que no li interessen. el pp mai va fer això.

Correspon a l’alcaldessa fixar l’ordre del dia dels plenaris i decidir a quin hora es fan. Són dues responsabilitats seues que no pot traslladar a ningú. Com gestiona aquestes qüestions demostra molt del tarannà polític del gestor o gestora municipal.

El punt més important del plenari de setembre celebrat la setmana passada era l’aprovació del tipus impositiu per a l’impost de béns urbans, l’IBI, o com ho coneix la gent, la “contribució”. Com que estem en un període d’aplicació de la revisió cadastral de 2013, cada any el valor dels habitatges puja un 10% al rebut. Per evitar que aquesta pujada es trasllade al rebut el ple ha de baixar tots els anys un 10% el gravamen impositiu. Però això té uns terminis, i s’havia de fer en aquest plenari per a que sortís efecte en 2019. Sent eixe el punt més important i transcendental allò lògic és que hagués estat el punt número 2, el primer després de l’aprovació de l’acta. Però no, com que tenim una alcaldessa que no revisa ni controla els aspectes de la gestió del dia a dia, i que està més preocupada de posar fotos artístiques al seu instagram i fer enquestes xorres, el va posar el punt número 11, el darrer dels punts administratius. Sembla ser que per a ella, adequar els impostos a la realitat econòmica de la ciutadania és un punt poc important.

A això cal sumar que els plenari que en l’anterior legislatura començaven a les 20 hores ara els convoca a les 22 hores, donades les poques ganes de treballar que té l’equip de govern. Resultat? S’arribà a les a les 23.50 hores i encara estàvem debatent el punt 9 de l’ordre del dia. A correcuita deguérem acabar-lo i acordàrem, per sentit de la responsabilitat, deixar damunt la taula el punt número 10 i passar al de l’IBI per tal que la ciutadania no pagués, i mai millor dit, la irresponsabilitat de la Sr Alcaldessa. No oblidem que a partir de les 00 hores, a l’haver canviat de dia, no es pot debatre ja cap punt nou.

Justament en eixe plenari l’alcaldessa ens volgué donar als partits que no estem al govern una lliçó moral dient, en altre punt, que no actuàvem responsablement pel simple fet que no votàvem el que a ella li convenia, oblidant d’autorecordar-se la seua responsabilitat a l’hora de gestionar adequadament els plenaris. Posar-lo el darrer va ser una temeritat que demostra perfectament el poc interés que té per millorar el dia a dia de la ciutadania. No ha escarmentat del plenari de juliol on quasi passà el mateix en el tema de la moció institucional sobre la pedregada, que de poc no es debat ni aprova.

Però no sols la manca de ganes de treballar expliquen el que va passar en el darrer plenari. Hi ha altre causa que ho explica. A diferència del que ella volia quan estava en l’oposició, que es tractaren les mocions que presentava el PSOE, ara l’interés és que no es tracte cap moció que presentem ni PP ni M+S ALGEMESÍ. Convoca els plenaris més tard per a que no s’arribe als punts de debats de les mocions, o, per a que si s’arriba, aquestes estiguen desfasades. Aquesta ardit, que podria també haver-lo utilitzat el PP, mai el va fer. El PP mai refusà el debat al plenari fins i tot de temes incòmodes, però l’actual alcaldessa ara li molesta que es debatisquen temes que abans ella mateixa presentava per a debatre. Se’ns dubte aquest és un tic poc democràtic que demostra la feblesa no sols numèrica, sinó també política dels actuals dirigents municipals, als quals els molesta el debat.

De totes formes si es pensa que així va a evitar que M+S ALGEMESÍ continue endavant amb la seua política en positiu d’aportar noves idees i propostes per a Algemesí estan més que equivocats. Continuarem presentant mocions tot i el seu bloqueig al funcionament democràtic d’un ajuntament. Ni l’alcaldessa ni ningú és qui per a dir a altre partit quins temes pertoca portar a plenari i quins no. És profundament lamentable que a PSOE i EU el PP els tinga que donar exemple d’acceptació del debat i la discrepància. Molt lamentable.

Més Algemesí.