policia local_ALGEMESI-policia local algemesi-policia local algemesi-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíPer ara el cost de 3 mesos ascendeix a 14.700€. ho fonamenta en una acord de mesa sectorial que no acorda això. ho amaga a la mesa general i no ho duu a ple. estem estudiant portar el tema al tribunal de cuentas.

El 19 de setembre l’alcaldessa signava un decret per a pagar a tots els policies actius 100€ per la productivitat del mes d’agost, i 100€ més per la de setembre. En teoria tal complement gratifica l’especial dedicació i rendiment del funcionariat a partir de criteris objectius marcats pel ple. Però en aquest cas no és així, no hi ha criteris ni es realitza cap anàlisi del rendiment del treballador/a..

Resulta paradoxal que abans que acabe setembre s’acorde pagar 100€ de la productivitat del mateix mes perquè no es pot saber a priori el rendiment del mes. Més aberrant és pagar en agost la productivitat de funcionaris que estan de vacances, i s’ha fet.. El mateix ha passat en octubre. El dia 23 tornaren a “endevinar” que tota la plantilla de policia seria productiva per igual i han atorgat els 100€.

Cal dir que des de Personal i Intervenció s’ha informat “desfavorablement” al pagament, i s’ha fet perquè l’única justificació que apareix als decrets per a assignar la productivitat és “l’acord de l’alcaldia i la Mesa sectorial de juny de 2018”. Aquest acord deuria haver passat per la Mesa general, no sols per la sectorial. i posteriorment pel ple. I a més deuria basar-se en criteris objectius. Res d’açò ha passat, tal i com la tècnica sociolaboral i la interventora expliciten. Als informes expliquen que l’acord “no estableix criteris per aquesta assignació de 200€… i no ha segut elevada per a ratificar-se en l’ajuntament Ple.”

Però no sols és això, quan es llig l’acord de la Mesa sectorial es veu que realment no s’acorda això. En juny s’arribà al segúent “principi d’acord”, que no acord: “A partir del mes següent al de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament´de la Relació de Llocs de Treball… increment per a Agents i Oficials de 100 € mensuals en el complement específic”. Ni tal Relació ha passat per ple ni s’ha incrementat el complement específic, sinó el de productivitat. La llei marca que la productivitat no pot ser fixa -ja van tres mesos 100€- ni lineal i igual per a tots, perquè tots els treballadors no produeixen igual. El govern menysprea la resta de treballadors i sols busca beneficiar un sector concret de la plantilla. Han intentat per a aquest ple passar un augment de l’específic sols per a la policia i no s’han atrevit per ser il·legal, i tot per encobrir aquesta irregularitat de la productivitat

Estem davant un fet molt greu ja que els dos decrets causen un perjudici clar a les arques municipals en desviar un fons públics a persones particulars sense complir-se els mínims que marca la llei sobre el complement. Regidor i alcaldessa, tot i conéixer els informes desfavorables, han decidit pagar-lo tot i que no correspon a cap objectiu preestablert ni a cap rendiment del treball objectivament mesurat. Sols estan augmentant il·legalment uns jornals al marge de la llei i en contra de tot criteri tècnic, però a ells els dona la gana.

M+S ALGEMESÍ està valorant posar aquests fets en coneixement del Tribunal de Cuentas per a que estudie si procedeix obrir un procediment de “reintegrament per abast”. Entenem que eixos decrets produeixen dany dolós a la hisenda pública, perfectament quantificable, que deu ser reparat pels responsables de tals decisions.

Tornem a insistir en que les aspiracions legítimes de la plantilla de la policia han de ser tractades i abordades dintre dels marges que dona la legalitat, i sense crear greuges amb la resta de plantilla. El problema no està en eixes reivindicacions, que estem disposats a considerar, sinó en que el govern els enganya prometent coses que no són legal ni equitatives per al conjunt del personal.. Els nostres policies es mereixen ser escoltats, però mai enganyats vilment.

Més Algemesí