marta trenzanoEn 2005 s’aprovaren unes normes reguladores entre ajuntament i treballadors que en l’article 36 estableixen els criteris de productivitat,sol per a la policia, el que passa és que no emparen la pujada de 100€.
En relació a la nota enviada pel gabinet de premsa sobre el tema de productivitat indicar que:

 1. S’ha oblidat de citar que el RD 861/1986 al seu article 5.2 on indica que “l’apreciació de la productivitat deu realitzar-se en funció de circumstàncies objectives”.
 2. L’informe de Comissari de la policia es limita simplement a una relació de tots els policies en actius i al costat posar “100€”. No és cap informe on s’indique objectivament el perquè de l’assignació.
 3. Que als informes tècnics s’indica textualment “l’acord de la Mesa sectorial… no estableix criteris per aquesta assignació”.
 4. Que la tècnica de personal i la interventora també diuen clarament que eixe acord “que no ha segut elevada per a ratificar-se a l’ajuntament en Ple
 5. Que les dues tècniques expressen clarament que “s’informa desfavorablement”
 6. El destacat d’abans del titular indicant que es paga “fonamentat en informes tècnics” és mentida. Els informes estan, però diuen que no es pague.
 7. En el que indica la nota de premsa sobre que “l’alcaldia podrà distribuir la productivitat segons un reglament aprovat prèviament pel Ple. En el cas de l’Ajuntament d’Algemesí aquest reglament no existeix”, és absolutament una mentida.
 8. Tal i com clarament indiquen els tècnics SI existeix un acord de 30 de juny de 2005 que contempla criteris de productivitat, en concret per a la policia, el que passa és que no emparen aquesta complement lineal a tots de 100€. De fet la productivitat que correspon a eixe acord es paga a la policia legalment a través d’altre expedient. L’alcaldessa menteix descaradament.
 9. El titular “El pagament de la productivitat als funcionaris municipals es realitza sobre la base de la norma” de la nota de premsa és fals. Es paga una productivitat no contemplada a les normes de 2005.
 10. Un canal oficial no deu ser utilitzat partidistament per intoxicar l’opinió pública, tal ha fet l’alcaldessa. Si vol enganyar a la ciutadania que ho faça a través del gabinet de comunicació del PSOE
 11. Si tan clar ho tenia haver demanat a través d’un recurs de reposició en temps i forma davant el Tribunal de Cuentas l’arxiu. Fer-ho ara demostra que no s’entera del que passa a l’ajuntament i deixa en evidència la poca capacitat de treball d’aquest equip de govern
 12. Sempre he protestat pels pagaments irregulars de la productivitat siga a funcionaris el cos de la policia com d’altres. Cal acabar amb eixa pràctica. Hem denunciat ja en altres ocasions que alguns treballadors reben també sistemàticament el mateix complement de productivitat tots els mesos.
 13. Tot i que diga al final l’alcaldessa el contrari, la productivitat pagada a la que ens estem referint -l’altra que cobra la policia sí- no s’ajusta a la norma tal i com hem argumentat.
 14. Esperem que l’alcaldessa demane disculpes a la ciutadania per dir que no existeixen tals normes a través d’un canal institucional, així com també demane disculpes per no aplicar-les.

Més Algemesí