presupuestos-mes algemesi-psoe-esquerra unida-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíGovern i M+S Algemesí pactem uns pressupostos centrats en la piscina descoberta, en temes econòmics i socials, i en donar coherència a la política de personal.

Durant el mes de novembre tots els grups hem mantés reunions per a treballar els pressupostos de 2019. En aquest context l’equip de govern ens va fer arribar una proposta de pressupostos que, tot i coincidir en allò principal, centrar l’esforç inversor en la piscina descoberta, no contemplava altres aspectes  que per a nosaltres també eren importants. Férem arribar a l’equip de govern una bateria de propostes per a incorporar, i després de negociar les més importants, equip de govern i M+S ALGEMESÍ hem acordat uns pressupostos que votarem favorablement al incorporar-s’hi les principals propostes fetes.

Com ja hem dit la primera característica és que s’invertirà més de mig milió d’euros en la construcció de la futura piscina descoberta d’Algemesí que s’ubicarà en la zona del poliesportiu, quantitat que, tot i ser insuficient, permetrà començar la seua construcció si es declara la plurianualitat. Pel que fa a inversions, i a proposta tant de M+S ALGEMESÍ com del PP, es destinaran també 30.000€ per a elaborar l’estudi arquitectònic d’un nou trinquet homologat que es faria també en el poliesportiu. Es tracta de tenir-lo elaborat per poder optar a la línia de crèdit de la Conselleria. Igualment es contempla augmentar la partida corresponent a vivenda per tal d’enderrocar una vivenda de propietat municipal en estat ruïnós del carrer Ball de la Carxofa.

En l’aspecte més social el pressupost atén també la nostra petició d’augmentar la partida de Cooperació per aproximar-la al 0’7%, augment no contemplat en la proposta del govern, així com l’agilització de les subvencions de Cooperació incorporant-les a les Bases d’Execució, tal i com passa ja en educació, cultura o esports. En el terreny social s’accepta la nostra petició d’augmentar lleugerament la partida de material de les escoles infantil, i la reconversió de la partida destina a beques d’infantils de 1r cicle en una destinada a activitats educatives i culturals en tots els centres de 1r cicle d’educació infantil, siguen privats o públics. S’atén també la nostra proposta de destinar diners a elaborar l’Ordenança Acústica (que deuria estar feta), ordenança que millorarà la convivència ciutadana a Algemesí.

En el terreny econòmic la principal aportació nostra consensuada amb EL govern, és incrementar 30.000€ la partida destinada a finançar OTEA (Oficina Tècnica Econòmica d’Algemesí) per tal de poder, no sols millor el salari dels actuals tècnics, sinó poder també contractar a mitja jornada algun administratiu o administrativa, que era un dels compromisos que nosaltres havíem adquirit amb antelació amb  ACSA i EMPAL, associacions que també, a proposta nostra, veuen incrementada un 15% la seua subvenció.

Finalment en el capítol de personal la proposta inicial ja assumia la nostra petició de dotar d’estabilitat les escoles infantils municipals creant 3 places d’educadores per evitar el canvi d’aquestes a mitat de curs. En la versió final s’ha contemplant també la creació de 2 places més de netejadores per evitar també eixa contínua rotació, al mateix temps que el govern renuncia a eliminar una plaça de jardiner. Per donar coherència a la plantilla s’equiparen complements de destí i específics de diferent treballadors infrapagats en relació a companys que feien la mateixa feina. I finalment es tanca ja el tema de les retribucions de la policia. Després que a petició de M+S ALGEMESÍ es fera un estudi comparatiu entre set pobles equiparables s’ha vist clarament com el seu sou sols estava un poc per baix de la mitjana i s’augmenta 25€ mensuals el complement específic per a que estiguen un poc per dalt de la mitjana i poder tancar el tema aquesta legislatura i la següent.

Es tracta doncs d’uns pressupostos molt nostres, beneficiosos per a Algemesí, que votarem favorablement.

Més Algemesí