A l’espera de la decisió definitiva de la Conselleria d’Educació, la votació del Consell Escolar Municipal ha dictaminat que enguany la Setmana de Bous siga lectiva, a excepció de l’últim divendres, dia 29 de setembre.

LVA.-  El Consell Escolar Municipal ha aprovat hui la següent proposta de dies no lectius per al curs 2023/2024:

– 29 de setembre

– 18 de març

– 12 de juny

Esta decisió no és vinculant, per tant, la Conselleria d’Educació pot ratificar la proposta o fer una altra. La Conselleria és la que té la competència per a aprovar el calendari definitiu, i és l’Ajuntament qui li remet la informació completa i necessària.

L’Ajuntament, que ha proposat al Consell Escolar que els cinc dies de bous foren festius, ha preparat una sèrie d’informes que avalen la tradició i importància que la Setmana Taurina no siga lectiva, documentació que remetrà a la Conselleria a l’espera del seu dictamen final.