Intersindical Valenciana es queixa de les falsedats i equivocs del regidor de personal al Plenari del 30 de setembre.

Intersindical Valenciana.-  El passat dia 30, es va celebrar el plenari de l’Ajuntament d’Algemesí corresponent al mes de setembre. Dins de l’ordre del dia, es debateren com a punts 3 i 4, la modificació de certs llocs de treball, uns específics triats per la regidoria de personal d’acord amb criteris personalistes i altres corresponents al col·lectiu de la policia local. Aquesta modificació es fa per a legalitzar unes quantitats que durant tot l’any ja s’estaven abonant amb el beneplàcit del regidor de personal.

Amb l’oposició dels partits fora de l’equip de govern i de tota la mesa negociadora, es va aprovar per majoria (de l’equip de govern al plenari) el punt 3 mentre que el punt 4 s’aprovava per unanimitat de tots.

El primer que crida l’atenció de l’actitud de l’actual equip de govern i més concretament del regidor de personal (no sap ni la composició de la MGN, ja què al plenari diu que està integrada per majoria de personal laboral, quan hi ha 5 funcionaris i 2 laborals), és el menyspreu a la representació de les treballadores i treballadors tant de l’àmbit funcionarial com laboral pel que fa a la seua formació, competència i valia, perquè no se sotmeten a la seua voluntat.

En segon lloc cal dir què un dels compromisos de govern pel que fa al personal de l’entitat va ser no tocar el catàleg de personal de forma individual, mentre no s’aprovara la RLT, compromís que estan incomplint sempre que els ve en gana, modificant els llocs que ells cosideren amb la prepotència que els dona tindre majoria al Plenari.

En tercer lloc i no menys significatiu és que segons la Sra. Alcaldessa, el que es pretén aprovar és una modificació específica de condicions de treball justificada per motius de justícia humana, quan en realitat respon a criteris de caràcter graciable, poc transparents i discriminatoris, els quals generen conflictes laborals innecessaris que es resoldrien amb una unificació de criteris com demanen els representants sindicals i la normativa, sostinguda pels informes jurídics dels tècnics en contra d’aquesta mesura.

Quan se’ls acaba l’argumentari, diuen que les modificacions es duen a terme per afinitat i el regidor de personal passa a comparar la creació d’altres llocs de treball corresponents a l’àrea de serveis socials (els quals foren creats en virtut de la LLei de Serveis socials Inclusius i aprovada per la representació laboral en la Mesa General) amb aquesta modificació i afirma de forma misògina i menyspreable que “aquestes”, referint-se a la representació d’Intersindical, la recolzava de manera partidària.

Per tant resulta molt cridaner, el parer unànime en contra, dels sindicats amb representació a la mesa i de tota l’oposició de diferent espectre polític, davant la proposta de l’equip de govern per discriminatòria i la sordesa selectiva de l’equip de govern. El regidor de personal, demostra el seu desconeixement al afirmar que són els laborals els qui dominen la Mesa General i als que menysprea com a personal de segona a diferència dels funcionaris restant-los legitimitat i voluntat negociadora en l’àmbit local.

Aquesta actitud exhibeix la prepotència de l’esmentat regidor pel que fa als seus coneixements tècnics i el seu argumentari es torna deficient i partidista, prenent-se les decisions a cop de majoria absoluta quan la negociació no es dirigeix cap a la direcció que ells consideren.