Fins al moment, els vols fletats per la Generalitat han transportat un total de 456 tones de material.

LVA.-  Un nou vol, carregat amb 50’8 tones de material de protecció per al personal dels centres sanitaris i sociosanitaris de la Comunitat Valenciana, va aterrar ahir a València.

Es tracta del catorzé avió fletat per la Generalitat, dins de l’Operació Ruta de la Seda, per a cobrir les necessitats ocasionades per la pandèmia de COVID-19.

La càrrega transportada per este nou vol està composta per 139.800 màscares FPP2, 215.576 equips de protecció individual (EPI) i 30.000 ulleres de protecció.

El total acumulat fins ara amb els 14 vols contractats per la Generalitat suma 456 tones distribuïdes en 17’7 milions de màscares, 7’2 milions de guants, 1’1 milions de monos EPI, 597.600 ulleres de protecció, 20.000 termòmetres i 50.000 bates.