L’Ajuntament i els sindicats aproven per unanimitat unes noves normes reguladores per als empleats públics del consistori. Les últimes Normes Reguladores dataven del 2005.

ajuntament algemesiLVA.-  En el passat ple municipal del 28 de juliol es van aprovar les Normes Reguladores de les relacions entre l’Ajuntament d’Algemesí i els seus empleats públics, amb els vots a favor del PSPV, Esquerra Unida, PP i regidor no adscrit, els vots en contra de Compromís i l’abstenció de VOX.

Es tracta del document on es regulen les condicions de treball dels empleats i empleades del consistori. Les últimes Normes Reguladores dataven del 2005, per tant, en paraules del regidor de Personal, Teo Montalvà, “hi havia una necessitat imperiosa de redactar-ne unes noves que s’adaptaren als canvis legals i socials que han tingut lloc aquests darrers anys.”

És per això que, a principis del 2020, la Mesa General de Negociació -formada per membres de la corporació i representants dels sindicats – acorda la constitució d’una Comissió Paritària per a treballar, debatre i redactar un nou text normatiu. Aquesta Comissió està formada per cinc membres de la corporació i un representant dels sindicats amb representació d’UGT, CCOO, FIFA, SPPLLB i STAS Interdsindical.

Després de la paralització per la crisi sanitària de la covid-19 i amb un gran compromís per ambdós parts, es van reactivar les reunions amb intenses sessions negociadores per a concloure en la redacció per unanimitat de les noves Normes Reguladores. Una vegada traslladat i aprovat el nou text normatiu, i després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, a setembre s’aprovara oficialment amb una vigència de 4 anys una vegada passe el període estipulat d’al·legacions.

Durant el temps de vigència serà la Comissió de Seguiment l’encarregada d’assegurar-se que les Normes s’apliquen i de proposar la seua modificació de conformitat amb la legislació vigent en cada moment. “Es tracta d’unes normes en les quals queden totes les condicions exposades de manera molt més clara, que eviten el confrontament, i que, a banda d’adaptar-se a la nova legislació, milloren les relacions” destaca Montalvà.

Entre els canvis cal posar l’èmfasi en les millores en la flexibilitat laboral, en un nou protocol d’assetjament laboral o en l’ampliació del seu àmbit d’aplicació, ja que abans sols s’aplicaven al personal funcionari i ara queden també baix el paraigua de les Normes Reguladores el personal laboral indefinit o indefinit no fix que preste els seus serveis a l’Ajuntament.

A més, amb el compromís de continuar avançant en les mesures de conciliació, també s’ha aprovat, junt amb les Normes Reguladores, el Pla Concilia de l’Ajuntament d’Algemesí. Si bé, l’Ajuntament s’havia adherit l’any 2006 al Pla de l’Administració General de l’Estat, no disposava d’un Pla propi on es regulara, de manera més precisa, l’exercici de les mesures de conciliació.