En la sessió plenària del 29 de juny de 2017 i mitjançant l’ús del “despatx extraordinari” (assumptes que no es troben en l’ordre del dia), Més Algemesí presentà una proposta per a retirar les dedicacions als tres regidors alliberats de l’ajuntament en els següents termes:

 • Ana Girbés, regidora de Benestar Social (PSOE): alliberada a jornada completa per 25.000€
 • Mar Pintor, regidora d’Hisenda i Igualtat (EU): alliberada a mitja jornada per 12.500€
 • Marc Vendrell, regidor de Comunicació i Treball (EU): alliberat a mitja jornada per 12.500€

Esta proposta va ser aprovada amb els 4 vots de Més Algemesí i els 8 vots del PP, i serà efectiva a partir de l’1 de juliol. En relació a este assumpte, el Partit Popular d’Algemesí ha d’aclarir el següent:

 • Els tres regidors deixaran de rebre les retribucions fixes però baix cap concepte se’ls deixa sense sou. Passaran a percebre les indemnitzacions per assistència a òrgans de govern (100€ per cada una de les 4 juntes de regidors delegats que tenen lloc mensualment, 90€ per plenari i 75€ per cada comissió informativa). El que suposa uns 700 euros mensuals aproximadament.
 • L’objectiu del Partit Popular amb esta decisió no és ofegar al govern municipal, sino forçar una reestructuració que garantisca el bon funcionament de l’ajuntament. Per este motiu, el Partit Popular no ha plantejat retirar el sou de 38.000€ anuals a l’alcaldessa Marta Trenzano, ja que considerem que el màxim responsable de l’ajuntament ha de ser-ho a jornada completa.
 • El Grup Popular ha votat a favor de la proposta pensant en l’interés general i sent conseqüents amb les argumentacions que s’expliquen més avall, el que NO implica cap classe de pacte.
 • La situació d’ingovernabilitat i la gran quantitat de diners perduts en sols dos anys ens han portat a esta desagradable però necessària decisió. Marc Vendrell, regidor de Comunicació i Treball, deixà escapar 21.906€ al no sol·licitar la renovació del programa de subvencions per a les ADL, que a més ha comportat una condemna d’11.254€ en indemnització per acomiadament improcedent i 3.005€ en la defensa. Este regidor, que hauria de dedicar 4 hores diàries a l’ajuntament, no apareix pel mateix.
 • El mateix passa amb Mar Pintor, regidora d’Hisenda i Igualtat. No apareix per l’ajuntament. En març de 2016 el plenari aprovà un pla de fraccionament dels impostos que el departament de Tresoreria té preparat des de finals d’any, però a data de hui, sis mesos després, l’edil no s’ha preocupat tan sols de donar instruccions per a posar-ho en marxa. Pel que respecta a l’execució dels pressupostos municipals, la situació és “per a plorar”. La majoria de partides estan al 100% sense executar i ja ha passat mig exercici.
 • Baix la direcció de la titular de Benestar Social, Ana Girbés, els serveis socials municipals estan atenent a tres mesos vista. A més s’ha deixat perdre part d’una subvenció de la Generalitat al no posar en marxa les borses a temps i no contractar tots els tècnics als que Algemesí tenia dret. Això ha suposat una pèrdua que supera els 80.000 euros.
 • En tan sols dos anys, el gasto en hores extra s’ha disparat de forma desmesurada. El plenari va tombar ahir la proposta de l’equip de govern d’incrementar les hores extraordinàries a la Policia Local en més d’un 60%, ja que contava amb un informe negatiu dels departaments d’Intervenció i Personal i que els 9 regidors de PSOE i EU volien obviar forçant a la corporació a prevaricar. Sols en 2016 l’ajuntament gastà 388.000 euros en hores extra i productivitat de tot el funcionariat, una xifra desorbitada per la política erràtica del regidor de Personal, a pesar que ell mateix criticava en l’etapa del PP el mateix concepte, això sí, tractant-se de xifres molt inferiors a les que Asensio García ha generat i seguix generant. No oblidem que per falta de control s’ha estat pagant productivitat a diversos agents que estaven de baixa laboral i que es va retribuir amb 1.400 euros a un policia per uns servicis que el departament de Personal advertí que no podia realitzar.
 • La mala gestió del regidor de Policia i la utilització del cos com arma partidista per part de l’alcaldessa i el propi regidor, han portat a la firma d’un decret que actualment es troba en els jutjats, on se li retiren les competències que per llei té atribuïdes l’Intendent Principal-Cap. Una decisió política a la que mai s’hauria d’haver arribat i que ha sigut el preludi d’una sèrie de problemes que han provocat la divisió i crispació en el cos de policia. Este decret que fixa els operatius mínims no s’està complint en el 30% dels casos segons dades de la pròpia regidoria, s’ha incrementat la inseguretat i els robatoris se succeixen per setmanes a plena llum del dia.
 • La deixadesa de funcions de tot l’equip de govern ha propiciat que a data de hui el contracte de residus i neteja viària s’estiga prorrogant mes a mes de manera irregular, quasi dos anys. Un escàndol que evidencia a la perfecció el passotisme que impera en l’ajuntament. Cal afegir que el canvi de criteri en l’elaboració dels plecs esta promovent que les empreses d’Algemesí queden fora de les adjudicacions públiques, ja que han passat de tindre en compte l’oferta econòmica i el projecte, a sols l’oferta econòmica, el que reduix les possibilitats de les PIMES locals front       a les grans empreses, que a pesar de tindre projectes de més i millor qualitat, no poden competir amb preus tan temeraris ofertats per les grans empreses.
 • Baix la direcció del regidor de Cultura, Pere Blanco, ens denegaren una subvenció (després d’haver gastat els diners) per justificar-la amb retràs: foren 12.500 euros. El també regidor d’Esports i els seus canvis en la concessió de subvencions esportives ocasionà que els clubs cobraren les ajudes amb 6 mesos de retràs. La tan desitjada ampliació del pavelló cobert per a solucionar els problemes de falta d’espai seguix paralitzada a pesar que l’anterior corporació del PP deixà els diners reservats i que estos dos últims anys han seguit consignant la partida pressupostària que seguix sense executar-se.
 • La majoria d’obres públiques previstes seguixen paralitzades i hem rebut novament la sorpresa de la denegació de les ajudes europees per a remodelar les rondes. L’equip de govern decidí no presentar-se a la primera convocatòria i en la segona, en la que ja quedaven pocs fons, fórem exclosos. Han perdut fins a 10 milions d’euros i han gastat 19.000€ en premis més el cost del personal tècnic en un concurs d’idees que no es podrà fer realitat en anys. A més es perderen altres 6.000 euros en el PPOS de la Diputació per adherir-se al Pacte d’Alcaldes un més després de la data límit.
 • Els principals punts bàsics acordats amb l’equip de govern que permeteren l’aprovació del pressupost de 2017 a través de l’abstenció del PP seguixen sense complir-se. Els bons d’autobús a l’hospital per a jubilats, la reparació de la gespa del poliesportiu o la reforma dels vestuaris de l’estadi municipal seguixen sense ser una realitat. El PP d’Algemesí se sent utilitzat i enganyat.
 • Davant esta situació de caos i desordre de la que portem alertant mesos a l’alcaldessa sense èxit, el PP d’Algemesí pretén que d’una vegada per totes es prenguen cartes en l’assumpte i es porte a terme una reorganització de l’ajuntament que garantisca l’estabilitat davall una direcció política ferma i clara. L’alcaldessa s’excusa sempre en que són pocs, si bé és cert, el poc compromís amb els ciutadans i el desinterés en la gestió han portat a esta situació de la qual són responsables únicament els 9 regidors del PSOE i EU. El portaveu del Grup Popular tancà la seua intervenció demanant que “si no tenen ganes de treballar, que se’n vagen a sa casa, però que no perjudiquen més a la ciutat i als veïns”.
 • La principal intenció del Partit Popular és que l’ajuntament funciones prioritzant sempre els interessos dels ciutadans. Si el PP d’Algemesí haguera pensat primer en interessos partidistes, no haguera recolzat esta retirada de dedicacions exclusives i haguera deixat que el desgast actual anara a més durant els pròxims dos anys. No és eixe l’objectiu ja que la situació de paràlisi institucional ha arribat a un punt insuportable que els algemesinencs no es mereixen i és la nostra obligació contribuir a reconduir la situació.

Font: PP