PP-partido popular algemesi-partit popular-jose javier sanchis-vicent ramon garcia mont-fotoperiodismo valencia-agencia de prensa valencia-prensa valencia-comunicacion-periodismo-marketing-publicidad-diseño-carteleria-carton pluma-video corporativo-agencia prensa2-moises castell-carlos bueno-la veu d'algemesíLes POLÍTIQUES SOCIALS no es poden reduïr únicament a la concessió d’ajudes, per això presentem estes propostes per a aconseguir una societat més inclusiva i que done oportunitats:

– Crearem mecanismes de control més exhaustius de les ajudes socials que es concedixen a través dels Serveis Socials i agilitzarem els tràmits en casos d’emergència social.

– Finalitzarem l’adaptació de voreres i edificis municipals per a fer d’Algemesí una ciutat 100% accessible a les persones amb mobilitat reduïda.

– Instal·larem sensors en les places d’aparcament destinades a persones amb mobilitat reduïda, que podran conéixer a través d’una aplicació mòbil si estan ocupades en temps real.

– Oferirem ajudes econòmiques destinades a famílies necessitades amb membres celíacs. Crearem la marca «Algemesí sense gluten» i oferirem formació especialitzada al sector hostaler per a què puguen oferir carta al col·lectiu celíac.

– Crearem un Pla d’Integració Social dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual, que oferisca oportunitats de formació i ocupació amb la col·laboració de l’Ajuntament i associacions empresarials.

L’Ajuntament també ha de posar en marxa les millors condicions per a què les empreses locals creen llocs de TREBALL:

– Repartirem les contractacions menors de l’Ajuntament entre el teixit empresarial i comercial local, per tal d’oferir oportunitats a tots i no sols a uns pocs.

– Apostarem per la formació professional a través de convenis amb els instituts i les empreses locals.

– Posarem en marxa un servici d’orientació dirigit a jóvens estudiants per a guiar-los en la formació complementària i les eixides professionals que poden triar.

– Gestionarem l’ampliació del terreny industrial i realitzarem inversions de modernització que facen atractius els polígons industrials a noves empreses que creen llocs de treball. Donarem facilitats per a la seua instal·lació.

– Promourem l’autoocupació a través d’un programa d’acompanyament als emprenedors que vulguen fer realitat la seua idea de negoci.

És l’hora de tornar.